முனைவர். மு.பழனியப்பன்

“பொலி! பொலி!!”

முனைவர் மு.பழனியப்பன்,     தமிழ்த்துறைத் தலைவர், மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கலைக் கல்லூரி சிவகங்கை. தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளமாக விளங்குவது பொங்கல் விழா. ஆடியில் விதைத்த நெல்லின்...