மு.முருகேஷ்

சுதந்திரக் கவித்துளிகள்

மு.முருகேஷ் கையைக் கட்டி,வாயைப் பொத்தி அமைதியாய் நடந்தது... பள்ளியில் சுதந்திர விழா. 0 பறந்தது கொடி குழந்தையின்  நினைவில் கிழிசல் ஆடை. 0 துப்பிய இனிப்பை சூழ்ந்து...

சமாதான விடியல்

மு.முருகேஷ் உழைப்பின் கரங்களில் வியர்வை பிசுபிசுக்க.. காய்ந்த நெல் வயல் மழைத் தூறலால் சடசடக்க...   பசித்த உழவு மாடுகள் விதை விழ வழி வகுக்க...  ...