மோகன் குமார்

மகாத்மா காந்தி கொலை வழக்கு – புத்தக விமர்சனம்

மோகன் குமார் என்.சொக்கன் எழுதிய மகாத்மா காந்தி கொலை வழக்கு என்கிற புத்தகம் கிழக்குப் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. பொதுவாய் எல்லோரும் மகாத்மா வாழ்க்கையைத்தான் அறிவோம். அவரைக் கொன்றது...

கிராமத்துப் பொங்கல் நினைவுகள்

மோகன் குமார் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்து தற்போது சென்னையில் வாழ்பவன் என்கிற முறையில் பொங்கல் குறித்தான ஒரு பார்வை இது : தஞ்சையும் அதைச் சுற்றி உள்ள...