ராஜி வெங்கட்

உன்னத உழவர்கள்

ராஜி வெங்கட் பொங்கும் மங்களம் தங்கிடவே மண்ணில் எங்கும் விளைந்திடவே அங்கு வளர்நெல் சிரித்திடவே அன்னைபூமி தந்த வாழ்வில் மண்ணைப் போற்றி மகிழ்ந்து தன்னுயிர் உழைப்பை ஈந்த...

பச்சை மண்

ராஜி வெங்கட் குழந்தைகள் மென்மையானவர்கள். அவர்களைக் கையாளும் விதமும் அவ்விதமே இருத்தல் நலம். அவ்விதம் கையாளப்படும் குழந்தைகளே பின்னாளில் உயர் குணங்களோடும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுபவர்களாகவும்  உருப்...

தலைமுறைக் கல்வி

ராஜி வெங்கட் விர்ரென்று பறந்து வந்த கல் ராகவனின் தோளை உரசிச் சென்றது. திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தார். இவ்வளவு பெரிய கடை வீதியில் அது எங்கிருந்து வந்ததென...