வித்யாசாகர்

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனம் செய்வோம்; சீனிப் பொங்கலும் வைப்போம்!

வித்யாசாகர் ஒரு பானைப் பொங்கலிலே – நூறு பானை சந்தோசம்; பொங்கும் நூறு பானையிலும் – மணக்குது பார் மண்வாசம்! மஞ்சக் கொத்துக் கட்டியதும் சிரிக்குது பார்...

என் பால்ய காலம்

வித்யாசாகர் மண்சோறு தின்ற நாட்களது.. சனி ஞாயிறு கிழமைகளில் விடுமுறையெனில் அம்மாவிற்கும் அப்பாவிற்கும் அத்தனை பயம் வரும்; வீடெல்லாம் விளையாட்டு நிறையும் 'வாஷிங் பவ்டர் நிர்மா' விளம்பரம்...