வெ. சுப்பிரமணியன் ஓம்

கலி

வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம். கலியுகம் பற்றிய பதிவு  . கலியில் ஒழுக்கக்குறைவு, பின்னடைவு உண்டாகும் என்பர். பாண்டவர்களின் மூத்தவரான தருமர் ஒருநாள் அரண்மனையில் தம்பியர்களுடன் அமர்ந்து உண்ணக் காத்திருந்தார்....