மனத்தில் நிறைந்த மக்கள் திலகம்!!!

-- அதிரை இளையசாகுல். நடமாடும் ஒரு மனிதாபிமானம், வறுமைக்கோட்டை அழிக்க இயற்கை எறிந்த அழிரப்பர், வறண்ட தமிழகத்தை வளமாக்க வந்த அடைமழை, வரலாற்றையே வளைத

Read More