மனிதரில் எத்தனை நிறங்கள்

(நாவல் முன்னுரை மற்றும் முதல் நான்கு அத்தியாயங்கள்) அன்பு வாசகர்களுக்கு, வணக்கம். ’மனிதரில் எத்தனை நிறங்கள்’ அச்சுப்பதிப்பில் வரும் எனது ஐந்தாவது

Read More

பிரமிடுகள் தேசத்தில் ஞானத் தேடல்

   பிரமிடுகள் தேசத்தில் ப்ரண்டனின் தேடல் என்ற தொடரை ஆர்வத்துடன் படித்து வந்த வாசகர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. அந்தத் தொடர் “பிரமிடுகள் தேசத்தில

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்- 25

என்.கணேசன் எல்லாம் ஒரு நாள் முடியும்! இது வரை படித்த பாடங்கள் எல்லாம் வெற்றிகரமாகவும், சிறப்பாகவும் வாழ வழி காட்டுபவை. நிறைவாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும்

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்- 24

என்.கணேசன் மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்!  பெரும்பாலான மனிதர்கள் ஒரு கற்பனை உலகில் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் நம்புவதும், எதிர்பார்ப்பதும் பெரும்ப

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள் – 23

என்.கணேசன்  காலம் அறிந்து செயல்படுங்கள்!  வெற்றிக்கு மூன்று விஷயங்கள் தேவை. அவை திறமை, உழைப்பு, காலம். இந்த மூன்றில் முதலிரண்டு தேவைகள் புரிந்த அளவு

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்- 22

என்.கணேசன்    கிளர்ச்சிகள் என்றும் மகிழ்ச்சிகள் அல்ல!  இன்றைய காலத்தில் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்குப் புதிராக இருப்பது என்ன தெரியுமா? மகிழ்ச்சி தான்.

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்- 21

என்.கணேசன் திட்டமில்லாமல் திண்டாடாதீர்கள்  வாழ்க்கையில் அலட்டிக் கொள்ளாமல் அதிகம் சாதித்த மனிதர்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். சொல்லிக் கொள்ளும் அளவ

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள் – (20)

என்.கணேசன் விளைவை மாற்ற செயலை மாற்றுங்கள்! எதை விதைக்கிறோமோ அதைத் தான் அறுவடை செய்ய முடியும் என்பது விதி. துவரையை விதைத்து அவரை விளைச்சலை எதிர்பார்க

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்- 19

என்.கணேசன் கண்களை விற்றுச் சித்திரம் வாங்காதீர்கள்! இந்தக் காலத்தில் வாழ்க்கையின் வெற்றி என்பது சேர்த்து வைக்கும் செல்வத்தையும், சொத்துகளையும் வை

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்-18

என்.கணேசன் இந்தக் கணம் மட்டுமே உங்களுடையது! நம்முடைய வாழ்க்கை எத்தனை நீண்டதாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காலம் நிகழ்கா

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள் – 17

என்.கணேசன் கர்வம் என்றும் முட்டாள்தனமே! வெற்றி மிக இனிமையானது. அதிலும் வெற்றி மீது வெற்றி வந்து சேர்கையில் அது கொடுக்கும் பெருமிதம் அலாதியானது. அ

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்-16

என்.கணேசன் ரசனைகளை இழந்து விடாதீர்கள்! வாழ்க்கை நம்மை உருட்டிக் கொண்டே செல்கையில் எத்தனையோ உன்னதமான தன்மைகளை நாம் சிறிது சிறிதாக இழந்து விடுகிறோம்.

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள் – 15

என்.கணேசன் அடுத்தவர் நகலாய் மாறி விடாதீர்கள்! சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை படித்தேன். அதில் “ஒரு தாய மற்றும் தந்தைக்கும் லட்சக்கண

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்-14

என்.கணேசன் உள்ளம் மாறாமல் எதுவும் மாறாது! நம் வாழ்க்கையில் பல சமயங்களில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம். வாழ்க்கைப் புத்தகத்தில

Read More

வாழ்ந்து படிக்கும் பாடங்கள்-13

உங்களைக் குறைத்துக் கொள்ளாதீர்கள்! என்.கணேசன் நம்மில் பலருக்கு அடுத்தவர்கள் நம்மைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதாக ஒரு மனத்தாங்கல் இருக்கிறது. அதனால் நமக்

Read More