புறநானூற்றில் தமிழர் பண்பாடு   

-வி.நாகலெட்சுமி முன்னுரை: சங்க இலக்கியம் தமிழர் வாழ்ந்த வாழ்வின் வெளிப்பாடு ஆகும். இவற்றுள் அகம்-புறம் என்னும் பகுப்பு முறை தமிழர்களின் செம்மையான

Read More