வ.உ.சி. என்றொரு மானுடன்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி முத்தமிழைப் போல வ.உ.சி. என்ற மூன்றெழுத்துக்களுங்கூட என்றும் நாம் நெஞ்சில் நிறுத்தவேண்டியவை. கப்பலோட்டிய தமிழர் என்றும் பெருமிதத

Read More

ரியாத்தில் இல‌க்குவ‌னார், வ.உ.சி. விழா

- ஆல்ப‌ர்ட், அமெரிக்கா ரியாத்(ச‌வுதி அரேபியா), சவுதி அரேபிய வளைகுடா செந்தமிழ்ச் சங்கம் சார்பாக  இலக்குவனார் நூற்றாண்டு விழா மற்றும் வ.உ.சி. நினைவேந

Read More