வரலாறுகளின் வேர் – 6

அண்ணாமலை சுகுமாரன் 1898 ஆம் ஆண்டில் INDIAN ANTIQUITIES - BY THE LATE BISHOP CALDWELL என்ற பெயரில் ஒரு புத்தகம் எழுதிய கால்டுவெல் அதை பரதகண்ட புராதன

Read More

வரலாறுகளின் வேர் -5

-அண்ணாமலை சுகுமாரன் கடந்து போன 19ம் நூற்றாண்டில் இந்திய துணைக்கண்டம் முழுமையும் (இந்தியா, நேபாளம் , பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகியவை ,

Read More

வரலாறுகளின் வேர் -4

அண்ணாமலை சுகுமாரன் இந்தத் தொடரின் சென்றபகுதியில் பிரின்செப் இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒருவரை அறிமுகப்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் எனக் குறிப்பி

Read More

வரலாறுகளின் வேர்- 3

அண்ணாமலை சுகுமாரன் வரலாற்றின் வேர்கள் பகுதி ஒன்றில் வரலாற்று சான்றுகளையும் ,ஆய்வுகளையும் தொகுக்க சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் , 1784 இல் ஏசியாட்டிக் சொசை

Read More

வரலாறுகளின் வேர் – 2

அண்ணாமலை சுகுமாரன் மனித இனம் இப்பூவுலகில் தோன்றி பல இலட்சம் ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன என மானிடவியலார்கள் கூறிவருகின்றனர். தமிழர்களைப் பற்றி நமது இல

Read More

வரலாறுகளின் வேர்! (1)

அண்ணாமலை சுகுமாரன் கடந்த காலத்தின் இரத்தக்கறை படிந்த அடிச்சுவடுகளைப் பற்றியும் , அவ்வப்போது நடைபெற்ற போர்கள், அதில் அடைந்த வெற்றிகள் ,ஆக்கிரமித்த

Read More

புதுச்சேரியில் தமிழ்க் கணினி வல்லுநர் ஆண்டோ பீட்டர் நினைவஞ்சலிக் கூட்டம்

  இரா.சுகுமாரன் தமிழர்களிடையே தமிழ்க் கணினி குறித்து விழிப்புணர்வு செய்ய பல்வேறு நூல்களை எழுதியவரான ஆண்டோ பீட்டர் அவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் நினைவ

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள்–பகுதி 13

அண்ணாமலை சுகுமாரன்   நல்லதொரு புத்தகத்தை ஆழ்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, எத்தனை வேண்டிய நண்பரோ, அல்லது மகளோ, மனைவியோ எதிரில் வந்து எத்தனைக் கூ

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள்–பகுதி12

அண்ணாமலை சுகுமாரன் இளமையில் கல் என்றால் இளமையில் "கல்" போல இருக்கவேண்டும் என்றா பொருள் கொள்வோம் "கல்" என்றால் கல்வி பெறு என்றுதானே பொருள் கொள்வோம் .

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள்–பகுதி 11

அண்ணாமலை சுகுமாரன்  'பிரக்ஞானம் பிரமம்' என்கிறது ரிக் வேதம்.   "மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே  அஞ்ஞானந்தனை அகல்விக்கும் நல்லறிவே"  என்கிறார்

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள்–பகுதி 10

அண்ணாமலை சுகுமாரன் "ஊனில் உயிரில் உணர்வினில் நின்ற ஒன்றை உணர்ந்தேனே " என்று நம்மாழ்வார் புகல்வது போல் ஊனில் உயிரில் மட்டும் இல்லாமல் உணர்வினும் இறை

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள்–பகுதி 9

அண்ணாமலை சுகுமாரன் வீட்டு நெறிப் பால், அதிகாரம் 2 – உடம்பின் பயன் உணர்வாவ வெல்லா முடம்பின் பயனே யுணர்க உணர்வுடையார் உடம்பினால் ஏற்பட்ட பயனெல்லாம்

Read More

ஞானக் களஞ்சியம் ஔவையின் குறள் – பகுதி 8

அண்ணாமலை சுகுமாரன் வீட்டு நெறிப் பால் அதிகாரம் 2 - உடம்பின் பயன் சிறிய இடைவெளி இந்தத் தொடரில் விழுந்து விட்டதால், சிறியதொரு முகவுரையுடனேயே மீண்டும

Read More