அந்த நூறு நாட்கள்!…

சு. கோதண்டராமன் அதிகாலையில் ஒரு கனவு.    அஞ்சல் என்ற கூவல் கேட்டு வாசலுக்கு வந்தேன். தபால்காரர் தன் சைக்கிளில் இருந்தபடியே, “நீங்கள் தானே சங்கரன் என

Read More