மனதில் நிறைந்த மக்கள் திலகம் 100 : தொகுப்பு : காவிரிமைந்தன்

சாமான்ய மனிதர்களின் கட்டுரைகள் : சுப்ரபாரதிமணீயன்   எம்.ஜி.ஆரின் நூற்றாண்டை ஒட்டி இந்த 288 பக்க நூலில் எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய பல சாமான்ய மனிதர்களி

Read More

திருப்பூர் இலக்கிய விருது — 2016

திருப்பூர் இலக்கிய விருது -- 2016 (கவிஞர் சுகந்தி சுப்ரமணியன் நினைவுப் பரிசு) 2014-15 ஆண்டில் வெளிவந்த நூல்களில் ஒரு பிரதியை மட்டும் கீழ்காணும் முகவ

Read More

எழுத்தாளர்கள் சந்திப்பு

சுப்ரபாரதி மணியன் நவம்பர் 21,22 : திருப்பூர் ( அலகுமலை, பசுமைப்பூங்கா ) ஒருங்கிணைப்பு: இலக்கிய அமர்வுகள் : இளஞ்சேரல் குறும்பட, ஆவணப்பட அமர்வுகள்

Read More

அரிமா விருதுகள் 2015 : ரூ 25,000 பரிசு குறும்பட விருது

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வெளியான குறும்பட ஆவணப்பட, குறுந்தகடுகளை அனுப்பலாம். சக்தி விருது கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த பெண் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை இர

Read More

பெண் எழுத்தாளர்களின் சிறந்த நூல்களுக்கு – ரூ 50,000 பரிசு

சுப்ரபாரதி மணியன் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வந்த சிறந்த நூல்களை அனுப்பலாம். கவிதை, சிறுகதை நாவல், கட்டுரை, மொழிபெயர்ப்பு,ஆய்வு, நாடகம் அன்று அனைத்துப்

Read More