எம்.ஜி.சுரேஷின் இரு நாவல்களை முன் வைத்து…….

 முனைவர். ஜ.பிரேமலதா,  தமிழ்  இணைப் பேராசிரியர்,  அரசு கலைக் கல்லூரி,  சேலம் -636 007 எம்.ஜி.சுரேஷின் இரு நாவல்களை முன் வைத்து....... (அலெக்சாண்டரும

Read More

திருவாசகத்தில் வினைஉருபன்கள்

 முனைவர் ஜ.பிரேமலதா, தமிழ் இணைப் பேராசிரியர்,  அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் -636 007  திருவாசகத்தில் வினைஉருபன்கள்        தமிழ் மொழிக்கண் தனிச்சி

Read More

தாய்மொழிக்கல்வி

 முனைவர். ஜ.பிரேமலதா, தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசுகலைக்கல்லூரி, சேலம் -636 007 . சமூக மரபுரிமை எனப்படுவது நம்முடைய முன்னோர்கள் உருவாக்கித் தந்து

Read More

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்களில் ஆடை அணிகலன்கள்

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா, தமிழ் இணைப் பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி(தன்னாட்சி), சேலம் -7 முன்னுரை மனிதன் நிலைத்த ஒரு வாழ்க்கையைத் தேடிக் கொண்ட நிலை

Read More

திருவாசகமும் அரவாணியரும்

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா, தமிழ் இணைப் பேராசிரியர், அரசுகலைக் கல்லூரி, சேலம்-7     விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் எனப் புறந்தள்ளப்பட்ட பெண்கள், குழந்தைகள்,தல

Read More