மனதில் நிறைந்த மக்கள்திலகம் எம்.ஜி.ஆர்.

-- வில்லவன் கோதை. அது ஒரு இனிமையான மாலைப் பொழுது. தமிழன் என்றொரு இனமுண்டு அவர்க்கு தனியே ஒரு குணமுண்டு ! என்ற எழுச்சி மிக்க இசையொலி அந்த ஊருக்கு வெ

Read More

சுமையென்று நினைத்து . . .

வில்லவன் கோதை நாட்டு ஓடு வேயப்பட்ட அந்த வீடு அழுக்கேறிக் கிடந்தது. மரச்சட்டங்களால் தடுக்கப்பட்டிருந்த அதன் கதவுகளில் பழமையான பூட்டு ஒன்று  தொங்கிக்க

Read More

என் பார்வையில் கண்ணதாசன்

--வில்லவன் கோதை.   கவிஞர் கண்ணதாசன்! என் பார்வை வேறு . . .! மரணத்தை வென்ற மகன் !   தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தியேழு என்று கருதுகிறேன். அப

Read More

அன்புள்ள மணிமொழி!…

  மணிமொழி ! நீ என்னை மறந்து விடு ! (விலகிப்போனவனின் ஒரு கடிதம் ) அன்புள்ள மணிமொழிக்கு நீ நிரம்ப நேசிக்கிற ராஜாதான் எழுதுகிறேன். ஆமாம் ! ர

Read More

சிங்கப்பூர் மலேசியத்தந்தை தமிழவேள் கோ .சாரங்கபாணி

நூலாய்வு ! சிங்கப்பூர் மலேசியத்தந்தை தமிழவேள் கோ .சாரங்கபாணி வில்லவன் கோதை நூலாசிரியன் ஜே மு சாலி வெளியீடு இலக்கியவீதி 52 சௌந்தர்யா குடியிருப்பு

Read More