சிறகை விரித்திடு !

பி.  தமிழ்முகில்    சிறகை விரித்திடு சித்திரப் பெண்ணே ! உலகிற்கே பொதுவான வானம் - அது உன்னையும் ஏந்திக் கொள்ள எந்நாளும் தயாரே

Read More

நிலை மாறாக் காதல் !

--பி.தமிழ் முகில். தகதகவென  ஜொலிக்கும் தங்கக் கிரீடம் சுமந்து சூரியப் பெண்ணவள் வான் சோலையில் உலவ எதிர்பட்ட  மேகக்  காதலனை கண்டதும் ம

Read More

அன்புள்ள மணிமொழி

பி.தமிழ் முகில் மதுரை 12.03.2014 அன்புள்ள மணிமொழி அக்காவிற்கு, அன்புடன் உன் தங்கை மணிமேகலை எழுதிக் கொள்வது. இங்கு அனைவரும் நல்ல சுகம். அதுபோல் அங்

Read More

அன்புள்ள மணிமொழிக்கு

பி.தமிழ் முகில் 22.02.2014 சென்னை. அன்புள்ள  மணிமொழிக்கு, உன் தோழி மலர்விழி எழுதிக் கொள்வது. நான் இங்கு நலம். உன் நலம் பற்றி அறிய ஆவல். அம்மா, அப்

Read More