கவிழ்ந்திருக்கும்….

  -உமாமோகன்   பார்த்த கணத்திலிருந்து என் அடிவயிற்றைப் பிசைகிறது அந்தப்படம் அழுது வடியும் விளக்குக் கம்பம் ஒன்றின்கீழ் தல

Read More

சார்த்திய கதவு

-உமா மோகன் இருகரமும் விரித்து நடந்தேன் எல்லோரையும் தழுவிக் கொள்ளவும் ஆதுரமாய்த் தலைகோதவும் பாராட்டி வழித்துத் திருஷ்டி கழிக்கவும்  ஆறுதலாய்

Read More

உறைந்த காலம்

உமா மோகன் உதிர்த்த சொற்களில் நீ நின்றாய் .. உரைக்காத சொல்லில் நான்... என் உச்சரிப்பு குறித்து கிளர்ச்சியோடு பகிர்கிறாய்... மௌனத்

Read More

எங்கே நீயோ

உமா மோகன்  --பிரியம் சொல்லில் தளும்பல் உன் ப்ரியம் கருணை கண்ணில் வழிவது பார்வைக்கு அழகு பார்ப்பவர்க்கு அழகா ..? என் ஆன்மாவை த

Read More

பெரிதினும் பெரிது கேள்

   உமா மோகன் வாழ்க்கை துரத்துகிறதா?வாழ்க்கையை நாம் துரத்துகிறோமா? கல்லுக்கு ஓடும் நாயா?நாய்க்கு ஓடும் மனிதனா? எது நம் வாழ்க்கை?-இதில் என்ன வித்தியாச

Read More

விடையிலாக் காட்சி

  உமாமோகன் விடையிலாக் காட்சி சிலநாட்களாகத்தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது சுழித்தும் ,வளைத்தும்,இழுத்தும் "ஆ "எழுதும் காட்சி!எழுதுவது நான்தானாஎனத்

Read More

உடை மாற்றும் கனா

உமா மோகன் உப்புக் கரிந்தஉதடுகளோடுவியர்வையின்வீச்சம் தாளாதுவேண்டுகிறார்கள்வெள்ளுடைத் தேவதைகள்.....சிலுவைகளை விடக் கனமானசிறகுகளையும்நடமாடத் தோதிலாதுதடு

Read More