இலக்கியம்கவிதைகள்

சார்த்திய கதவு

-உமா மோகன்

இருகரமும் விரித்து நடந்தேன்
எல்லோரையும் தழுவிக் கொள்ளவும்
ஆதுரமாய்த் தலைகோதவும்
பாராட்டி வழித்துத் திருஷ்டி கழிக்கவும்  Hand held beam balance scale
ஆறுதலாய்க் கன்னம் தட்டவும்
முதுகு தடவிப் பாரம் இறக்கவும்
தோதாக இருக்கட்டுமென
இருகரமும் விரித்துதான் நடந்தேன்…

என் கையில் தராசு வந்தது எப்போது ?
சல்லிசாய்க் கிடைக்கும் வம்புகளும்
சரமாய்த் தொடரும் அம்புகளும்
நாணயக் குறைவான நாணயங்களும்
வாசனை நோட்டுகளும்
வசதியான எடைக்கற்களும்
மாறி மாறி உட்கார்ந்திருக்கும்
இந்தத் தராசே என் கையாகிப்போன
நொடி எது…

நிறுத்தலே வாழ்க்கையா ?

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments (1)

  1. Avatar

    A good thought in deed. How pure love turns judgmental and becomes dry!  I wish Uma to come out with more such peices. K Ravi.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க