மூவர் வாழ்க!

ஏறன் சிவா  தன்நாட்டின் எல்லைக்குள் தொழில்கள் செய்யத் தரையிரங்கி வந்தவர்கள்; இங்கி ருக்கும் பொன்வளத்தைக் கண்டுமனப் பேரா சையால் போர்செய்து; தந

Read More

தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நிலைபெறுமா றெண்ணிநிற்க நீள்புவியில் விரும்பிடுவோம் அலைபாயும் மனமதனை அடக்குதற்குத் துணிந்திடுவோம

Read More

இசைக்கவி ரமணனின் கவிதை

இசைக்கவி ரமணன் இந்தக் கவிதையை இசைக்கவி ரமணனின் குரலில் இங்கே கேட்கலாம் தொங்கிச் சுழலும் உலகத்தைத் தொற்றிச் சுழற்றும் நோயொன்று பங்கம் செய்தது ந

Read More

கவிவருத்தம் தந்த கலிவிருத்தம்

கொடியேறி குடையாகி அடியேற்றி மகமாயி கொடிதான கொரானா மகிடனாய் வதமேவ படியேறி மருந்தாகி பரவாத படியாக குடியேறி வந்தாளே குவலயம் காக்கும்படி ஓங்கார ஒள

Read More

மழைகூட இவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கூறி நிற்கிறதே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வாழையிலை குடையாக வதனமெலாம் மலர்ச்சியுற விண்ணின்று பன்னீராய் மழைத்துளிகள் சிந்திடவே நாளைதனை நினையாம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(293)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(293) பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புத னூலோர் தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை.                               - திருக்குற

Read More

மீட்சி

ராதா விஸ்வநாதன் கையில்  அடங்காக் கல்லூரி பட்டங்கள் அறிவு முதலீட்டில்  பல பயணங்கள் கால் பதியாத நாடுகளே இல்லை வங்கியில் பொங்கி வழியும் கரன்ஸிகள் அன

Read More

சதுக்க பூதம்

பாஸ்கர் சேஷாத்ரி யுகம் யுகமாய் மண்ணில் கிடக்கின்றன பாதச் சுவடுகள் புனிதர்களும் புத்தர்களும் வாழ்ந்து கடந்த பூமியிது மிருகங்கள் மனிதர்கள் தடம்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(292)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(292) செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வ முயற்பால தன்றிக் கெடும்.        - திருக்குறள் -437 (குற்றங்கடிதல்)

Read More

அவலநிலை போக்குதற்கு ஆண்டவனே வழிகாட்டு!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கட்டி அணைத்தோம் கைகுலுக்கி மகிழ்வடைந்தோம் இட்டமுடன் உணவுகளை எடுத்துண்டு இன்புற்றோம் கட்டி அணைத

Read More

அந்தக் குழந்தை

சு. திரிவேணி கோவை வேலை நேரம் முடிந்த மாலை சுமையற்ற பை, ஜன்னலோர இடமென மகிழ்ச்சிகளின் அணிவகுப்பு! நிர்மலமான விழிகளும் நெகிழ்த்தும் புன்னகையுமாய்

Read More

ஞானக்கண் மானிடன்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா பூனைக் கண்ணுக்கு  தெரியும் இரவினில் வெளிச்சம்! நரிக்குத் தெரியுது  இருட்பாதை ! கருந்துளை, கருஞ்சக்தி, கரும்பிண்டம், கரும

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(291)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(291) இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே கெடுக்குந் தகைமை யவர். - திருக்குறள் - 447  (பெரியாரைத் துணைக்கோடல்)

Read More

ஏகாந்தம்

பாஸ்கர் சேஷாத்ரி நானிருக்கும் இடத்திலேயே இருக்கிறேன். எல்லாம் தானாய் இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன ஊர்திகள் நகர்ந்த வண்ணம் பளிச்சிடுகின்றன விண்மீன்கள்

Read More

பெண் என்னும் பெருவரம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கண்னுக்குள் மணியாக மண்ணுக்கு உரமாக விண்ணுக்குள் நிலவாக விளங்குபவள் பெண்ணாவாள் எண்ணத்தில் இரக்கமதை

Read More