வாழ்த்தும் மனமே வாழும்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  இறைத்த கிணறு ஊறும் இறையாக் கிணறு  நாறும் நடக்கும் கால்கள் வலுக்கும் நடவாக் கால்கள் முடக்கும் படி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(319)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(319) உலகந் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலுங் கூம்பலு மில்ல தறிவு. - திருக்குறள் - 425 (அறிவுடைமை) புதுக் கவிதையில்.

Read More

பக்குவம் வாழ்வே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  அணைத்தால் இன்பம்      அளித்தால் பேரின்பம்   பொறுத்தால் விடிவு      பொங்கினால் முடிவு   வெறுத்த

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(318)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(318) ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று போற்றினும் பொத்துப் படும். - திருக்குறள் -468 (தெரிந்து செயல்வகை)

Read More

பிறந்த வாழ்வு பெருமையில் மூழ்கும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நாலும் தெரியாது இரண்டும் தெரியாது  காலம் பறிபோகும் கணக்கும் புரியாது  ஆழந் தெரியாது அகலம் விளங்க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(317)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(317) ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை போகா றகலாக் கடை. -திருக்குறள் - 478 (வலியறிதல்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

மயக்கம் எனது தாயகம்

பாஸ்கர் சேஷாத்ரி காலையில் எழுந்து அழகான பெண்கள் முகத்தைப் பார் தாயோ, மகளோ, மனைவியோ யாராக இருப்பினும் சரி ஒரு குழந்தையின் சிறு கைப்பிடியில

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(316)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(316) விருப்பறாச் சுற்ற மியையி னருப்பறா வாக்கம் பலவுந் தரும். -திருக்குறள் - 522 (சுற்றந்தழால்) புதுக் கவி

Read More

ஹாப்பி மெட்ராஸ் டே

பாஸ்கர் சேஷாத்ரி மல்லில்லாம் மொழம் பத்து உருளை வெண்டை இருபது நாலாம் நம்பர் டேபுளுக்கு மசாலா கஸ்மாலம் சிக்னல் தாண்டி நிப்பியா கோல மா கோல மா ஆஆஆஆ

Read More

பாடவா இசைநிலவே

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பாடும் நிலவாகப் பவனிவந்தாய் பாலுவே பாடல்தர விரைவாக வந்திடுவாய் பாலுவே ஆடிவரும் தென்றலிலும் ஐயாவ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(315)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(315) பெயக்கண்டும் நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டு பவர். - திருக்குறள் - 580 (கண்ணோட்டம்) புதுக் க

Read More

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் முருகன் தேர்த் திருவிழா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  நல்லூரான் தேரிழுக்க நாடெல்லாம் வந்திருக்கும் எல்லையில்லா மகிழ்வுடனே எல்லோரும் வடம்பிடிப்பார் அல

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(314)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(314) ஆக்க மதர்வினாய்ச் செல்லு மசைவிலா வூக்க முடையா னுழை. - திருக்குறள் -594 (ஊக்கமுடைமை) புதுக் கவிதையில்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 271

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More

பாயும் குயில் | Diving Cuckoo

அண்ணாகண்ணன் களிவளர் குயிலே - மின்னும் கவினெழு சுடரே குளிரிளந் திருவே - வண்ணக் குழலிசை அமுதே ஒளிமுகிழ் கனவே - பண்ணில் உயிர்வளர் ஒயிலே வெளியிது

Read More