படக்கவிதைப் போட்டி 276இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூரிய அலகும் விரிந்த குடைபோன்ற சிறகுகளுமாய் வானில் வலம்வரும் நாரையை நளினமாய்ப் படமெடுத்திருப்பவர் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. வல்லமை

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 275இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி நெடிது வளர்ந்துநிற்கும் தென்னை மரங்கள், ”நிமிர்ந்து பாருங்கள் எம்மை” என்று நம்மை அழைப்பதுபோலிருக்கும் இந்தக் கவின்மிகு காட்சியை

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 274இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி மரக்கிளையில் ஒயிலாய்ச் சாய்ந்திருக்கும் முருங்கை இலைகளைப் படமெடுத்திருப்பவர் அண்ணாகண்ணன். இப்படத்தைத் தெரிவுசெய்து படக்கவிதைப் போ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 273இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி மரக்கிளையில் அழகாக அமர்ந்திருக்கும் மஞ்சள் வண்ணத் தேன்சிட்டைப் படம்பிடித்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. வல்லமை பிளிக்கர

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 272இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கள்ளமில்லாப் புன்னகைப் பூக்களை காமிராவுக்குள் அடைத்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. நித்தி ஆனந்த். இப்படத்தைப் படக்கவிதைப் போட்டிக்கு

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 271இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி நீர்த்துளி சொட்டும் வண்ண இலைகள் கொண்ட செடியைக் கலைநயத்தோடு படமெடுத்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. வல்லமை பிளிக்கர் குழு

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 270இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. முகமது ரஃபி எடுத்திருக்கும் இந்தக் கறுப்புவெள்ளைப் படம் மழலைகளின் மங்கல முகங்களால் வண்ணம் பெற்றுவிட்டதாகவே தோன்றுகின்றது.

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 269இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திருமிகு நித்தி ஆனந்தின் கைத்திறனில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒளிப்படத்தை வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்திலிருந்து தெரிவுசெய்து தந்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 268இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி அங்காடியில் அணிவகுத்திருக்கும் கண்ணைப் பறிக்கும் வளையல்களையும் தோடுகளையும் கவினோடு படமெடுத்து வந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ஷாமின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 267இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூரான இரும்பின்மீது ஜோராகக் காலை மடக்கி வைத்து வாழைப்பழம் உண்ணும் குரங்கினை ’க்ளோஸ்-அப்’பில் அழகாகப் படமெடுத்து வந்திருக்கின்றா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 266இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி நேரிய பார்வையும் கூரிய சிந்தனையும் கொண்டிருக்கும் இந்த முதுமகளைப் படம்பிடித்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. நித்தி ஆனந்த். படக்கவிதை

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 265இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி பளிச்சென்று முகங்காட்டும் செயற்கை மலரை நுட்பமாய்ப் படமெடுத்திருப்பவர் திருமிகு. வனிலா பாலாஜி. படக்கவிதைப் போட்டிக்குத் தகுந்த ப

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 264இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமலக்ஷ்மியின் ஒளி ஓவியத்தில் நாம் காணும் வண்ணத்துப்பூச்சியும் அது ஒயிலாக அமர்ந்திருக்கும் செடியும் நம் எண்ணத்தைக் கவர்கின்றன. வ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 263இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி பச்சிலையில் இச்சையோடமர்ந்திருக்கும் வெட்டுக்கிளியைத் துல்லியமாய்ப் படமெடுத்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. கீதா மதி. இப்படத்தை படக்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 262இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூடையிலிருந்து கொட்டுவது உப்பா வெண்முத்தா என்று ஐயுறும் வண்ணம் ஒளிவீசும் உப்புக் குவியலையும் அதனை அளவாய்க் கொட்டிக்கொண்டிருக்கு

Read More