படக்கவிதைப் போட்டி 264இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமலக்ஷ்மியின் ஒளி ஓவியத்தில் நாம் காணும் வண்ணத்துப்பூச்சியும் அது ஒயிலாக அமர்ந்திருக்கும் செடியும் நம் எண்ணத்தைக் கவர்கின்றன. வ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 263இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி பச்சிலையில் இச்சையோடமர்ந்திருக்கும் வெட்டுக்கிளியைத் துல்லியமாய்ப் படமெடுத்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. கீதா மதி. இப்படத்தை படக்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 262இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூடையிலிருந்து கொட்டுவது உப்பா வெண்முத்தா என்று ஐயுறும் வண்ணம் ஒளிவீசும் உப்புக் குவியலையும் அதனை அளவாய்க் கொட்டிக்கொண்டிருக்கு

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 261இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கொலுவீற்றிருக்கும் பொம்மைகளூடே கண்ணைப்பறிக்கும் கவினோடு காட்சிதருகின்றது இந்த வண்ணப் பரி. இவ்வெழிற்படத்தை எடுத்திருப்பவர் திரும

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 260இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி தொடரியையும் அதன் அருகில் நின்றுகொண்டு சிந்தனையை வேறெங்கோ படரவிட்டிருக்கும் இளைஞரையும் சேர்த்தே தம் படப்பதிவுக் கருவிக்குள் ஏற்ற

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 259இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி அழகிய ஆட்டுக்குட்டிகளை தம் ஒளிப்படத்தில் காட்சிப்படுத்தியிருப்பவர் திருமிகு நித்தி ஆனந்த். இந்தப் படத்தை வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 258இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி தெருவில் நிற்கும் பெற்றத்தை (மாடு) இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்குப் படமாகப் பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த ஒளிப்படத்தை எடுத்த திருமிகு

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 257இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி சிந்தனை முகத்தினராய்ச் சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்திருக்கும் மூவரை ஒளிக்காட்சியாக்கிப் படக்கவிதைப் போட்டிக்குத் தந்திருப்பவர் திருமிக

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 256-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கம்பிகளில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் பூட்டைத் தம் படக்கருவிக்குள்  பத்திரப்படுத்திவந்து படக்கவிதைப் போட்டி 256க்கு வழங்கியிருக்கின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 255-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கருமுகில்களுக்குப் பின்னே காய்கதிர்ச் செல்வன் தன் ஒளிமுகத்தை ஒருசிறிதே காட்டுவதைத் தம் புகைப்படக் கருவிக்குள் பத்திரப்படுத்தி வந்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 254-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. பிரேம்நாத் திருமலைச்சாமியின் கலைவண்ணத்தில் உருவான இந்த நிழற்படத்தைப் படக்கவிதைப் போட்டி 254க்குத் தேர்வுசெய்து தந்திருப்பவர

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 253-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஆழியும் ஓடங்களும் அவற்றின் அருகிருக்கும் மனிதர்களுமாக ‘ஆழிசூழ் உலகை’க் கறுப்பு வெள்ளை நிழற்படமாக்கி நம் பார்வைக்குத் தந்திருக்கின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 252-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இந்த ஒளிஓவியத்துக்குச் சொந்தக்காரர் திரு. பிரேம்குமார் சச்சிதானந்தம். இதனைப் படக்கவிதைப் போட்டி 252க்குத் தெரிவுசெய்து தந்திருப்ப

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 251-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திருமிகு. அமுதா ஹரிஹரனின் இந்த ஒளிப்படத்தைப் படக்கவிதைப்போட்டி 251க்குத் தேர்வுசெய்து தந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. ஒளி

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 250-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கடலும் வானும் கைகோத்து நிற்கும் கவின்மிகு காட்சிக்கு மேலும் பொலிவூட்டுகின்றது அவற்றை நோக்கிநிற்கும் நங்கையின் நளினத் தோற்றம்! பல்

Read More