நித்திலாவின் ஓவியங்கள்

அண்ணாகண்ணன் எங்கள் மகள் நித்திலா, சென்னையில் இரண்டாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார் (வயது 7). அவரது ஓவியங்கள் சில, உங்கள் பார்வைக்கு. https://youtu.be

Read More

My dear tiger

Art by Jayanthi Sankar, Singapore While the eyes, tongues, mouth obviously demanded much, the teeth on the other hand required special attention - fo

Read More

படமும், பாடலும்!

  குறும் பா....! --------------------- மூக்கறுந்த சூர்பணகை ரோஷம் நாக்கிருந்தும் தடுக்காதோர் மோசம் மானான

Read More

’படமும், பாடல்களும்’’…..!

  ஐயப்பன் வெண்பாக்கள் ------------------------------ ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் நானென்றும் நீயென்றும் வீணிந்த வித்தியாசம் ஏனென்று - ஆணென்ற

Read More

’’படமும் பாடலும்’’….!

  சு.ரவியின் யசோதா கண்ணன்(ரவி வர்மர் என்று நினைக்கின்றேன், அந்த ஓவியம் பார்த்து வரைந்தது, வெண்பா எழுதியது)....! -----------------------------

Read More

’’கண்ணாடி ‘’

  ’’கண்ணாடி ‘’ பற்றிய பகிர்வு டாப் -கிளாஸ் ராம்னாத்....! ‘’வாளால் வகிர்ந்தாலும், வாளா(து) இருந்தாலும், நாளாம்நா ளாம்திருநாள் நம்பிக்க

Read More

படமும், பாடலும் … !

  படமும், பாடலும்(படம் கல்லூரி நாளில் வரைந்தது, பாடல் இப்போது எழுதியது) ---------------------------------- ''மண்ணுண்ட வாயை மகன் திறந்த

Read More