காற்றினிலே வரும் கீதம்

 க.பாலசுப்ரமணியன்   காலைப் பொழுதில் கரையும் காகம் காற்றினில் தெளிக்கும் கானம்!   காதில் ஒலித்திடும் கருவண்டின் துடிப்பில்

Read More

ஒரு இனிய பயணம் !..

க.பாலசுப்ரமணியன்    ஈரம் கசிந்த என் கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு என் கால்சுவடுகளுக்கு இணையாகக் கால் பதித்து ..... நாள்தோறும்.. வாரம

Read More

தெய்வ தரிசனம்

க.பாலசுப்ரமணியன் எத்தனை வடிவங்கள் எடுத்தாய் இறைவா! பார்க்குமிடமெல்லாம் நீ படர்ந்திருக்க பத்து உருவினில் உன்னைச் சிறைப்பிடித்தல் பழுக்க

Read More

தாணுப் பாட்டியின் பிள்ளை   -சிறுகதை

க.பாலசுப்ரமணியன் முடிச்சூரில் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால்தான் பாஸ்கரன் அடுக்குமாடிக் கட்டிடத்தில் முதல் மாடியில் ஓர் வீடு வாங்கியிருந்தான். அதை வ

Read More

பிரளயம்

க.பாலசுப்ரமணியன்   வான்வீட்டுக் கூரை உடைந்ததினால் என்வீட்டுக் கூரையில் மழை பெய்தது ! எவன் விட்ட கண்ணீரோ விண் விட்டு மண் வீட்டில் க

Read More