வாழ்த்தும் மனமே வாழும்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  இறைத்த கிணறு ஊறும் இறையாக் கிணறு  நாறும் நடக்கும் கால்கள் வலுக்கும் நடவாக் கால்கள் முடக்கும் படி

Read More

பக்குவம் வாழ்வே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  அணைத்தால் இன்பம்      அளித்தால் பேரின்பம்   பொறுத்தால் விடிவு      பொங்கினால் முடிவு   வெறுத்த

Read More

பிறந்த வாழ்வு பெருமையில் மூழ்கும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நாலும் தெரியாது இரண்டும் தெரியாது  காலம் பறிபோகும் கணக்கும் புரியாது  ஆழந் தெரியாது அகலம் விளங்க

Read More

பாடவா இசைநிலவே

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பாடும் நிலவாகப் பவனிவந்தாய் பாலுவே பாடல்தர விரைவாக வந்திடுவாய் பாலுவே ஆடிவரும் தென்றலிலும் ஐயாவ

Read More

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் முருகன் தேர்த் திருவிழா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  நல்லூரான் தேரிழுக்க நாடெல்லாம் வந்திருக்கும் எல்லையில்லா மகிழ்வுடனே எல்லோரும் வடம்பிடிப்பார் அல

Read More

சீக்கிரம் அருள்வாய் கந்தா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கருவிலே கருணை வேண்டும் கல்வியில் உயர்வு வேண்டும் தெருவெலாம் அலையா வண்ணம் தினமெனைக் காக்க

Read More

அருமருந்தே மாரியம்மா!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பல்லவி எண்ணமெலாம் உன்னிடத்தில் எங்களது மாரியம்மா மண்ணிலே நல்லவண்ணம் வாழவைக்கும் தெய்வமம்மா  

Read More

அப்பா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா தேரிலே சாமிவந்தால் தோளிலே தூக்கிவைத்து பாரடா என்றுகாட்டும்  பாங்கினை மறக்கமாட்டேன் ஊரிலே யுள்ளார

Read More

விபுலானந்த அடிகளாரின் பன்முகப் பரிமாணங்கள்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  விபுலானந்த அடிகளார் இப்பூவுலகில் வாழ்ந்த காலம் ஐம்பத்து ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே. ஆனால் இக்காலக் கட்டத

Read More

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மேனாள் துணைவேந்தர் கலாநிதி என். சண்முகலிங்கன் அவர்களுடன் இ-நேர்காணல்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா யாழ்ப்பாணத்தில் தென்மயிலையில் கட்டுவன் கிராமத்தில் பிறந்து கல்வியில் உயர்நிலை பெற்று யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக்கத்தின் த

Read More

மதுவிற்றல் முறையோ!

மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  எம்மதமும் மதுகுடிக்கச் சொல்லியதே இல்லை எந்நூலும் மதுநன்று எனச்சொன்ன துண்டோ புத்தரொடு வள்ளுவரும்

Read More

கொரோனா வரமா? சாபமா?

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண்,  ஆஸ்திரேலியா கொரோனா வரமா சாபமா என்றால்... வரமென்றும் கருதலாம். சாபமென்றும் கருதலாம். சாபமென்னும் வேளை அதனால் ஏற்பட

Read More

கண்கண்ட தெய்வங்கள்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா கொரனோ வந்து கோரமாய்த் தாண்டவம் ஆடி, பல உயிர்களைப் பறித்தபடி இருக்கிறது. ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கவோ பேசவோ கைகுலுக்கவோ முடியாத நில

Read More

நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம் வாங்கி வந்தேன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா பெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நான் காற்றுவாங்கப் போனேன் ஒரு க‌‌‌‌‌ஷ்டம்வாங்கி வந்தேன் அதைக் கேட்டு வாங்கவில்லை இப்போ கிலிக்குள்

Read More

தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நிலைபெறுமா றெண்ணிநிற்க நீள்புவியில் விரும்பிடுவோம் அலைபாயும் மனமதனை அடக்குதற்குத் துணிந்திடுவோம

Read More