கதிரவன் எழுந்தனன் !

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. கதிரவன் எழுந்தனன் காரிருள் அகன்றது பறவைகள் பாடின பகலவன் மகிழ்ந்தனன் நிலமகள் மலர்ந்தனள் நீள்துயில

Read More

தீபம் ஏற்றுவோம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. கார்த்திகைத் தீபம் ஏற்றுவோம் வாரீர் கந்தனை நினைந்து போற்றுவோம் வாரீர் வீட்டிலும் வெளியிலும் ஏற்று

Read More

சேவடி தொழுது நின்றால் தெரிசனம் தருவான் கந்தன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  வேலினைக் கையில் ஏந்தி வெற்றியைத் தந்த கந்தன் மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி பொறியிலே வந்த கந்தன் கார்த்

Read More

வாடும் நிலை போயகல வந்து நிற்பாய் தீபாவளி!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வண்ண வண்ண மத்தாப்பு வகை வகையாய்ப் பட்டாசு எண்ண வெண்ண நாவூறும் இனிப்பு நிறை பட்சணங்கள் கண் எதிரே

Read More

உயர்பொருளே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. பிறப்பறுக்கும் பெரும்பொருளே பெருவெளியில் நிறைபொருளே செருக்கறுக்கும் செம்பொருளே திருமுறைய

Read More

கேதார கெளரி விரதம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் தத்துவம்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண்,  ஆஸ்திரேலியா விரதம் என்றால் என்ன? பசித்திருப்பது.  தனித்திருப்பது, விழித்திருப்பது. அதே வேளை மனத்தை ஒரு நிலைப்பட

Read More

நலம்தரும் நவராத்திரி

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா மேனாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர் தாயினைத் தெய்வமாக வணங்கும் முறை எமது பாரம்பரியமானதாகும். அதன

Read More

முழுவாழ்வில் நானிருப்பேன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா விழுந்தால் விதையாவேன் எழுந்தால் மரமாவேன் வளைந்தால் வில்லாவேன் நிமிர்ந்தால் கணையாவேன்  பிடித்

Read More

வாழ்த்தும் மனமே வாழும்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  இறைத்த கிணறு ஊறும் இறையாக் கிணறு  நாறும் நடக்கும் கால்கள் வலுக்கும் நடவாக் கால்கள் முடக்கும் படி

Read More

பக்குவம் வாழ்வே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  அணைத்தால் இன்பம்      அளித்தால் பேரின்பம்   பொறுத்தால் விடிவு      பொங்கினால் முடிவு   வெறுத்த

Read More

பிறந்த வாழ்வு பெருமையில் மூழ்கும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நாலும் தெரியாது இரண்டும் தெரியாது  காலம் பறிபோகும் கணக்கும் புரியாது  ஆழந் தெரியாது அகலம் விளங்க

Read More

பாடவா இசைநிலவே

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பாடும் நிலவாகப் பவனிவந்தாய் பாலுவே பாடல்தர விரைவாக வந்திடுவாய் பாலுவே ஆடிவரும் தென்றலிலும் ஐயாவ

Read More

யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் முருகன் தேர்த் திருவிழா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  நல்லூரான் தேரிழுக்க நாடெல்லாம் வந்திருக்கும் எல்லையில்லா மகிழ்வுடனே எல்லோரும் வடம்பிடிப்பார் அல

Read More

சீக்கிரம் அருள்வாய் கந்தா

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கருவிலே கருணை வேண்டும் கல்வியில் உயர்வு வேண்டும் தெருவெலாம் அலையா வண்ணம் தினமெனைக் காக்க

Read More

அருமருந்தே மாரியம்மா!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பல்லவி எண்ணமெலாம் உன்னிடத்தில் எங்களது மாரியம்மா மண்ணிலே நல்லவண்ணம் வாழவைக்கும் தெய்வமம்மா  

Read More