வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-17

தி. இரா. மீனா                                                                                                         சென்னபசவண்ணர் அல்லமாபிரபுவால்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-16

தி. இரா. மீனா கோரக்கர் இவர் ’நாத’ பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர். இயற்பெயர் கோரக்க நாதர். பசுக்களை மேய்ப்பது இவரது காயகம். அல்லமாபிரபுவிடம் “இஷ்டலிங்க தீட்ச

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-15

தி. இரா. மீனா       காவுதி மாச்சய்யா கல்யாண் நகரத்தில் சரணர்களோடு சேர்ந்து சிவ வழிபாட்டில் காலம் கழித்து வந்தவர். ”கல்யாணத திரிபுராந்தக லிங்கதல்லி க

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-14

தி. இரா. மீனா       கோல சாந்தய்யா பசு வளர்ப்பது இவரது காயகம். புகழ் பெற்ற வசனகாரராகப் போற்றப்படுகிறார். ”புண்ணியாரண்ய தகன பீமேஸ்வரலிங்கா” இவரது முத்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-13

தி. இரா. மீனா       காட்டகூட்டய்யாவின் மனைவி ரேச்சவ்வே: ரேச்சவ்வே என்ற பெண் வசனகாரரான இவரின் கணவர் பெயர் காட்டகூட்டய்யா. “நிஜசாந்தேஸ்வரன் “ இவரது

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-12

தி. இரா. மீனா       கதிரெம்மவே கதிரரெம்மய்யனின் மனைவியான இவருக்கு ரெப்பவ்வ என்ற பெயருமுண்டு. இராட்டையில் நூல் நூற்பது இவரது காயகமாகும். ”கதிரரெம்மி

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-11

தி. இரா. மீனா உரிலிங்க பெத்தி களவுத் தொழில் செய்து கொண்டிருந்த இவர் உரிலிங்க தேவனின் மாணவனாகி கல்வியும் அனுபவமும் பெற்று பல வசனங்களை இயற்றியவர். உரி

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-10

தி. இரா. மீனா   உக்கடிசுவ கப்பிதேவய்யா “கூடல சங்கம தேவரல்லி பசவண்ண சாட்சியாகி” இவரது முத்திரையாகும். பசவேசரின் மகாமனைக்குக் காவல்காரனாகப் பணி செய்தவ

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள் – 9

தி. இரா. மீனா         அப்பி தேவய்யா “ஈஸ்வரிய வரத மகாலிங்கா“ என்பது இவரது முத்திரையாகும். ”நான்” என்பது அழியவேண்டும். அது அழியாத வரைகுரு- இலிங்கம், ஜ

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 8

தி. இரா. மீனா                              அமுகே ராயம்மா அமுகே தேவய்யாவின் மனைவி அமுகே ராயம்மா. இவருக்கு வரதாணியம்மா என்றொரு பெயருமுண்டு. இவர்களது

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-7

தி. இரா. மீனா  அமரகுண்டத மல்லிகார்ச்சுனா கர்நாடக மாநிலம் தும்கூரிலுள்ள தற்போதைய ’குப்பி [அமரகுண்டா]’ மல்லிகார்ச்சுனனின் ஊராகும். ’மாகுடத மல்லிகார்ச்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள் – 6

தி. இரா. மீனா  அக்கம்மா அக்கம்மா ஏலேஸ்வரத்தில் [ஏலேரி] பிறந்து கல்யாணில் ஐக்கியமானவர். இராமலிங்கேஸ்வர லிங்கா இவரது அடையாளம். வசன எண்ணிகையைப் பொறுத்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 5

தி. இரா. மீனா         8.  “எனக்கு இங்கொரு கணவன் அங்கொரு கணவன் என்றிருக்க      முடியாது      உலகவாழ்க்கைக்கு ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒருவன்    

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 4

தி.இரா.மீனா           அக்கமாதேவி அற்புதத்திற்குள் அற்புதம், தெய்வீகக் குயில் என்றெல்லாம் அழைக்கப் படும் அக்கமாதேவி கர்நாடக மாநிலம் சிமோகாவிலுள்ள உ

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள் ; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 3

தி. இரா. மீனா             ஆதய்யா: சௌராஷ்டிரத்தைச் சேர்ந்த ஆதய்யா புலிகெரேவிற்கு [தற்போதைய லட்சுமேஸ்வரா] வியாபாரம் மற்றும் தொழில் தொடர்பாக வந்தவர். ப

Read More