வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-33

தி. இரா. மீனா

இலத்தேய சோமய்யா

’இலத்தேய சோமய்யன’ என்பது இவரது முத்திரையாகும்.

“காயகம் எதுவாக இருப்பினும் தன்காயகமெனக் கருதி
குரு இலிங்கம் ஜங்கமத்தின்  முன்வைத்து
பிரசாதம் அர்ப்பணித்து. மிஞ்சியதை எடுத்து
நோயால் வருந்தி, வலியால் கதறி
மூச்சு நின்றால் இறந்து போ, இதற்கேன் கடவுளின் உதவி,
பாபு இலத்தேய சோமனே?“

வசனபண்டாரி சாந்தராசா

இவர் கல்யாண் நகரத்தைச் சேர்ந்த சரணர்கள் இயற்றிய வசனங்க ளைத் தொகுத்து வைத்த வசன நூல் காப்பகத்தின் [வசன பண்டாரா] மேற்பார்வையாளராக இருந்தவர். வசனங்களை எழுதிக் கொள்வதும், சேகரிப்பதும், பாதுகாப்பதும் இவரது காயகமாக இருக்க வேண்டும். அந்தணராக இருந்த இவர் பசவேசரின் தொடர்பிற்குப் பிறகு சரணரானார் என்று கூறப்படுகிறது. ’அலோக்கனாத சூன்ய கல்லினொளகாத’ இவரது முத்திரையாகும்.

“மலத்தை அப்புறப்படுத்தலாமே தவிர
மும்மலங்கள் அல்லாததை அகற்றுவதா ஐயனே?
பேசமுடியுமேயன்றி சிவனை அறிய முடியுமா ஐயனே?
பணியாற்ற முடியுமேயன்றி பகைவருடன் சேரமுடியுமா ஐயனே?
போர் வகையைப் பேசமுடியுமேயன்றி போரிட முடியுமா ஐயனே?
சொல் சேர்த்துப் பாடம் சொல்பவர் சிவனை அறிவாரோ?
இச்சொல்லின் சொல்லுக்கஞ்சி
அலோகநாத சூன்ய கல்லொளகே ஆனேன் கேளாய்”

வீரகொல்லாளா

இவர் இயற்பெயர் காட்டகூட்ட. இவரின் காயகம் ஆடு மேய்ப்பது. ’வீர பீரேஸ்வர’ இவரது முத்திரையாகும்.

 “கல் இலிங்கமல்ல, உளியின் முனையில் உடைந்தது
மரம் கடவுளல்ல, தீயில் கருகியது
மண் கடவுளல்ல, நீரில் கரைந்தது.
இத்தனையும் அறிகின்ற அறிவு கடவுளல்ல
ஐம்பொறிகளுட்பட்டு ஆற்றலிழந்தது
எஞ்சிய மகாலிங்கம் யாதெனில்
கண்டவர்களோடு கொண்டாடாமல்
கொண்ட ஒழுக்கத்தில் மற்றொன்றுடன் இணையாமல்
நம்பிக்கை பெற்று நிற்பதால் நிஜலிங்கமன்றி
மற்றது மற்றதை அறியா நிலையில் நின்றவனே
சர்வாங்கலிங்கன் வீரபீரேஸ்வரலிங்கத்துக்கு ஆட்பட்டவன்

வேதமூர்த்தி சங்கண்ணா

’லலாம பீம சங்கமேஸ்வர இலிங்க’ இவரது முத்திரையாகும்.

“பொழுதறிந்து குரலெழுப்பும் சேவலுக்கு எத்தகைய அறிவது?
இனிப்பின் இடமறியும் எறும்புக்கு எத்தகைய அறிவது?
தானுண்ணாமல் குட்டியைக்காக்கும் பன்றிக்கு எத்தகையஅறிவது?
இத்தகு உயிரின் வித்தைகள் எல்லாம் ஞானத்துள் அடங்கும்
அறிந்து நடப்பவன் வேதம் அறிந்தவனாவான்
அறிந்து நடப்பவன் சாத்திரத்திற்கு உறவாவான்
அறிந்து நடப்பவன் புராண நற்பேற்றினன்
அறிந்து நடப்பவன் ஆகமங்களின் செல்வன்
ஐந்தெழுத்து ஆறெழுத்திற்கு இதுவே நிலையாம்
உலகின் மூலமானவனை அறிந்து
சோஹம் கோஹம் அறிந்து [தானெனும் செருக்கு
அவ்வுண்மையை மகாலிங்க உடலென உறுதி செய்து
பேசி நடக்க முடிந்தவனே வேதமறிந்தவன் காணாய்
லலாம பீமசங்கமேஸ்வர இலிங்கமான அடியான்“

வைத்திய சங்கண்ணா

’மருள சங்கர பிரிய சித்தராமேஸ்வரா’ இவரது முத்திரையாகும்.

“வாழைக்கு விளைச்சல் ஒன்றே; பக்தனுக்குப் பேச்சொன்றே
பற்றற்று மீண்டும் பற்றினால் செத்த நாயின் நாற்றமது
நித்தியக் கடன் தவறி, மீண்டும் நற்செயலாற்றி
தீவழி நடந்து மீண்டும் செல்வம் கொடுத்து
உயர்பக்தரிடம் தவறு திருத்திக் கொண்டேனெனும்
அந்தணரைக் கண்டால்
மருளசங்கர பிரியன் சித்தராமேஸ்வரன்
இலிங்கமானாலும் சேர விரும்ப மாட்டான்“

சங்கர தாசிம்மையா

’நிஜகுரு சங்கரதேவ’ இவரது முத்திரையாகும்.

“சாதுவான மான், காகம், குயில் போலிருக்க வேண்டாமோ?
வீணே அலைந்து திரியும் நீசரின் மாசினைப் பாராய்
பகலிரவென அலைபவரைக் கண்டு அருவருப்பானேன்
அறிந்தால் சரணர், மறந்தால் மனிதர்
குப்பைக் கூளங்களை ஊர்தோறும் சுமந்து விற்கின்ற
காவி உடுத்தியவரை விரும்பான் நிஜகுரு சங்கரதேவன்“

சிவநாகமய்யா

’நாகப்பிரிய சென்ன ராமேஸ்வரன்’ இவரது முத்திரையாகும்.

“உடலில் இலிங்கமிருக்க ஈனரோடிணையக் கூடாது
உடலில் இலிங்கமணிந்த பிறகு
இலிங்க முதன்மையோடு செயல்பட வேண்டுமேயன்றி
அங்கத்தை முதன்மையாக்கக் கூடாது
இலிங்கமொடு உறவாகி அங்கத்தை முன்னிலைப்படுத்துவோர்
இலிங்கத்துக்கு தூரமய்யா நாகப்பிரிய சென்னராமெஸ்வரனே.”

    [தொடரும்]

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *