என்னை நான் தேடித் தேடி.. (சிறுகதை)

திவாகர் ஓ.. கொரோனா வந்ததே உங்களுக்குத் தெரியாது என்பதை மறந்துவிட்டு நான் அதையே பேசிண்டிருக்கேன். ஆறு மாசம் ஓடிப்போயிடுச்சு. சரி, விடுங்க..”உங்களை ஆறு

Read More

காதல் என்பது..

                                                                                                                           திவாகர்   என் மனம

Read More

காதறுந்த ஜோசியம்

                                                                              திவாகர் ’அறுபது வயது வந்தபின்னர்தாம் நாய் படாத பாடு படுவீர் அதுவரை உம

Read More

தி ஐடல் தீஃப்

புத்தக விமர்சனம்: திவாகர்   தி ஐடல் தீஃப், ஆசிரியர் விஜயகுமார்   தெய்வமென்றால் அது தெய்வம் வெறும் சிலை என்றால் அது சிலைதான் கவியரசரின் தத்துவார்

Read More

இந்திரனும் சந்திரனும்

  திவாகர்   என்னன்புக் கண்மணியே பதில்சொல்வாயே இன்னமும்ஏன் தயக்கமும் தாமதமும் உனக்கொரு மணாளனென ஒருவனை உனக்களித்த உரிமையில் தேர்ந்தெடுப்பாய் இந

Read More

தித்திக்குதே திருக்குறள் – 9 – சொல்லவல்லாயோ கிளியே!

திவாகர் அமுதகீதம்போல என்பெயரை எப்படியோ குமுதா குமுதாவென இனிமையாய்நீ பேசினாலும் என்னுள்பொங்கும் இன்பத்துக்கு ஊசியளவும் உன்பேச்சு இணையாகுமோட

Read More

தித்திக்குதே திருக்குறள் – 7

    மூன்று கேள்விகள் திவாகர் சோறுடைத்த சோழநாட்டில் பஞ்சமோபஞ்சம் அறிவுக்குப் பஞ்சம்வந்தததாம் சொல்கின்றான் ஆக்கியாழ்வான்; அவனடி

Read More

தித்திக்குதே திருக்குறள் – 6

கூறாமல் சந்நியாஸம் கொள் திவாகர். ஒருமுறை இருமுறையல்ல அண்ணே ஓராயிரம்முறை எடுத்துச்சொல்லியாச்சு மனையாள் மனதால் இணையவேணுமென மனசாட்சியாம்

Read More

தித்திக்குதே திருக்குறள் – 5

  இல்லாளைக் காப்பதற்கே அவன் வருவான்   திவாகர் நம்பமுடியவில்லை தமயந்தி  நீசொல்வதை நம்பமுடியவில்லை என்மகளா சொல்வது மறுகல்யாணத்துக

Read More

உள்ளத்தில் ஊறவைத்த ஊனங்கள்

  திவாகர்   என்னபேச்சு பேசிவிட்டாய் பேச உன்னால் எப்படித்தான் முடிந்ததோ என்மேல் காதலென்று சொன்னதெல்லாம் புனைகதையோ பொய்யோ முறையோ

Read More

உயிர் பிரிந்து போகும் காண்!

  திவாகர் மழையே மழையே மனமகிழ் மழையே மிதமாய் மிதமாய் பெய்யும் மழையே சுகமாய் சுகமாய் பொழியும் மழையே பையப் பையப் பெய்கின்றாய் வையம் வ

Read More

ஹேமலேகையின் ஐயன் வழி

  திவாகர் புராணக்கதைதான் இருந்தாலும் புனிதவதியின் கதையாம் கேளீர் ஹேமலேகை அவள் பெயர் வாய்த்தவன் பெயரோ ஹேமரூபன் பெயர்ப்பொருத்தம் மட்டும

Read More

வாசம் வீசும் ரோஜாவும் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் புண்ணிய பூமியும்

திவாகர் ரோஜாவின் வாசம் பற்றி எழுதினால்தான் தெரியுமா என்ன.. ஆனாலும் எழுதத்தான் வேண்டும்.. விஷயம் இருக்கிறது ஏராளமாக. ஆனால் அதற்கு முன்னர் யாழ் நூலகத்

Read More