நாலடியார் நயம் – 39

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 39. கற்புடை மகளிர் பாடல் 381 அரும்பெற்று கற்பின் அயிராணி யன்ன பெரும்பெயர்ப் பெண்டிர் எனினும் - விரும்பிப் பெறுநசையால் பின்னி

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 23

நிர்மலா ராகவன் (அழகு எதில்?) 'நான் பார்த்ததிலேயே அவள்தான் பேரழகி!’ தாய்லாந்துக்கு வந்தபோது அந்நாட்டுப் பெண் ஒருத்தியைக் கண்டபோது, ஓர் அயல்நாட்டுக

Read More

நாலடியார் நயம் – 38

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 38. பொது மகளிர் பாடல் 371 விளக்கொளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் துளக்கற நாடின்வே றல்ல; - விளக்கொளியும் நெய்யற்ற கண்ணே அறுமே

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-30

தி. இரா. மீனா மல்லிகார்ஜூனபண்டிதராத்திய ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர். பசவேசர் அனுப்பி வைத்த திருநீற்றின் மகிமையால் இவர் கன்னடம் கற்றார் என்றும் பசவேசரைப

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 87 (ஆரம் என்பு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆரம்என்பு புனைந்த  ஐயர்தம்   அன்பர் என்பதோர்  தன்மையால் நேர வந்தவர்  யாவராயினும்   நித்த   மாகிய   பக்திமுன் கூர வந்த

Read More

நாலடியார் நயம் – 37

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 37. பன்னெறி பாடல் 361 மழைதிளைக்கும் மாடமாய் மாண்பமைந்த காப்பாய் இழைவிளக்கு நினறிமைப்பின் என்னாம்? - விழைதக்க மாண்ட மனையானை ய

Read More

நாலடியார் நயம் – 36

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 36. கயமை பாடல் 351 ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டிளையர் ஆயினும் காத்தோம்பித் தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் தீத்தொழிலே கன்றித் திரிதந்து எர

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 22

நிர்மலா ராகவன் (நீங்கள் ஆமையா, முயலா?) ஒரு சிறுவன் தன் பொம்மைக்காரில் பேட்டரியைப் பொருத்தப் படாத பாடுபட்டான். முதலில் முடியவில்லை. அழுதபடியே மீண்ட

Read More

நாலடியார் நயம் – 35

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 35. கயமை பாடல் 341 கப்பி கடவதாக் காலைத்தன் வாய்ப்பெயினும் குப்பை கிளைபோவாக் கோழிபோல்; - மிக்க கனம்பொதிந்த நூல்விரித்துக் காட

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-29

தி. இரா. மீனா மடிவாள மாச்சிதேவர சமயாச்சாரதா மல்லிகார்ச்சுனா இவர் மடிவாள மாச்சிதேவரைப் பின்பற்றியவர். ’பரம பஞ்சாட்சர மூர்த்தி சாந்த மல்லிகார்ஜுனா’

Read More

நாலடியார் நயம் – 34

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 34. பேதைமை பாடல் 331 கொலைஞர் உலையேற்றித் தீமடுப்ப ஆமை நிலையறியாது அந்நீர் படிந்தாடி அற்றே கொலைவல் பெருங்கூற்றம் கோள்பார்ப்ப

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 20

 மீனாட்சி பாலகணேஷ்            (காமநோன்புப் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) அரிதாகப் பாடப்பட்டுள்ள பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அழகிய பருவங்களுள் ஒன்ற

Read More

நாலடியார் நயம் – 33

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 33. புல்லறிவாண்மை பாடல் 321 அருளின் அறமுரைக்கும் அன்புடையார் வாய்ச்சொல் பொருளாகக் கொள்வர் புலவர்; - பொருளல்லா ஏழை அதனை இகழ்ந

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 21

நிர்மலா ராகவன் (அச்சம் என்பது மடமையா?) 'உனக்கு எவ்வளவு தைரியம்!’ என்று சிலரைப் பாராட்டுகிறோம். 'இவர்களுக்கெல்லாம் பயம் என்பதே கிடையாதா!’ என்ற பிரம

Read More

நாலடியார் நயம் – 32

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 32. அவையறிதல் பாடல் 311 மெய்ஞ்ஞானக் கோட்டி உறழ்வழி விட்டாங்கோர் அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அதுவாங்கு அறத்துழாய்க் கைஞ்ஞானம் கொண்டொழு

Read More