பழகத் தெரிய வேணும் – 45

நிர்மலா ராகவன் மனைவி கணவனது உடைமையா? ஆப்ரஹாம் லிங்கனிடம், “இந்த உலகில் நாம் செய்யும் எல்லா செயல்களும் சுயநலத்தின் அடிப்படையில் எழுந்தவைதான்,” என்ற

Read More

புதிய பிள்ளைப்பருவங்கள் – 1

மீனாட்சி பாலகணேஷ் 1. கோலம் வரையும் பருவம்   (பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) அனைத்துக் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியிலும் அழகான சுவையான பல பருவங்களும், நிகழ்வுகள

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 20

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள்  உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை  பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி,  விளார் புறவழிச்சாலை,  தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. 

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 31

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 63 மறந்தானும் தாமுடைய தாம்போற்றின் அல்லால் சிறந்தார் தமரென்று தோற்றார்கை வையார் கறங்குநீர்க் காலலைக்கும் கானலஞ் சேர்ப்ப

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 44

நிர்மலா ராகவன் நம்மையே வருத்திக்கொள்ளலமா? எல்லா வயதிலும் மன அழுத்தம் உண்டாகிறது. `தவறு செய்தால் தாய் திட்டுவார்களோ!’ என்ற பயம் சிறுவர்களுக்கு. `

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 107 (திருவார்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற “தேவா சிரிய னிடைப்பொலிந்து     மருவா நின்ற சிவனடியார் தம்மைத் தொழுது  வந்தணையா தொரு

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 19

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள் உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, விளார் புறவழிச்சாலை, தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. மின்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 30

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 61 கற்றதொன்(று) இன்றி விடினும் கருமத்தை அற்ற முடிப்போன் அறிவுடையான் - உற்றியம்பும் நீத்தநீர்ச் சேர்ப்ப! 'இளையோனே ஆயினும

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 43

நிர்மலா ராகவன் குழந்தைகளுக்குச் சுதந்திரம் எதற்கு? “அந்தப் பையனைப் பார்! எவ்வளவு சமர்த்தாக தனக்கு வேண்டும் என்கிறதைத் தானே கேட்டு வாங்கிக்கிறான்!”

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 106 (அப்பொன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : அப்பொன்  பதியின்   இடைவேளாண்   குலத்தை  விளக்க  அவதரித்தார் செப்பற் கரிய பெருஞ்சீர்த்திச் சிவனார் செய்ய   கழல

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 18

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள்  உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை  பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி,  விளார் புறவழிச்சாலை,  தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. 

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 29

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல்- 59 சீர்த்தகு மன்னர் சிறந்ததனைத்தும் கெட்டாலும் நேர்த்துரைத்(து) எள்ளார் நிலைநோக்கிச் - சீர்த்த கிளையின்றிப் போஒய்த் தன

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 42

நிர்மலா ராகவன் பெண்களுக்கு அழகு எதற்கு? சீனாவில் சாவோயாங் (Chaoyang) என்ற மிக ஏழ்மையான ஒரு கிராமம். அருகிலுள்ள நகரம் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 105 (வாரி)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : வாரி   சொரியும்  கடல்முத்தும்  வயல்மென்  கரும்பிற்  படுமுத்தும் வேரால் விளையும்  குளிர்முத்தும்  வேழ  மருப்ப

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 17

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள்  உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை  பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி,  விளார் புறவழிச்சாலை,  தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. 

Read More