நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-132

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 132. புலவி நுணுக்கம் குறள் 1311 பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணிற் பொதுவுண்பர் நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு பொம்பளைங்க எல்லாரும் தங்களோ

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 10

நிர்மலா ராகவன் (சிடுசிடுப்பான கடைக்காரர்கள்)    “புன்னகை புரியும் முகமாக இல்லாதவன் கடை திறக்கக் கூடாது” (சீனப் பழமொழி). சீனாவிலிருந்த ஒருவர் தன் எட்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 74 (ஆவதென்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆவதென்   நின்பால்   வைத்த  அடைக்கலப்   பொருளை  வௌவிப் பாவகம்    பலவும்  செய்து  பழிக்குநீ   ஒன்றும்  நாணாய் , ‘’யாவரும

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-131

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 131. புலவி குறள் 1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும் அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது பிணங்குத நேரம் அவுக அடையுத சங்கடத்த காணுததுக்க

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-17

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (உடைவாள் செறித்தல்) அரிதாகப் பாடப்பட்ட பிள்ளைப்பருவங்களின் வரிசையில் அடுத்து வரும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்ப் பருவம் 'உடைவாள் செறித

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-17

தி. இரா. மீனா                                                                                                         சென்னபசவண்ணர் அல்லமாபிரபுவால்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-130

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  130. நெஞ்சோடு புலத்தல் குறள் 1291 அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே நீயெமக் காகா தது ஏ நெஞ்சே! அவுகளோட நெஞ்சம் அவுகளுக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-129

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  129. புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு மனசால நெனக்கையில கெடைக்க சந

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 9

நிர்மலா ராகவன் (வேண்டாத) விருந்தினராகப் போவது 'அதிதிகளைக் கவனிப்பது தேவர்களுக்கே தொண்டு செய்வதுபோல்,’ என்று எக்காலத்திலோ சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள்.

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 73 (வந்தபின்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி வந்த பின் தொண்டனாரும் எதிர் வழி பாடு செய்து சிந்தை செய்து அருளில் எங்கள் செய்தவம் என்று நிற்ப முந்தை நாள் உன்பால் வை

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-16

தி. இரா. மீனா கோரக்கர் இவர் ’நாத’ பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர். இயற்பெயர் கோரக்க நாதர். பசுக்களை மேய்ப்பது இவரது காயகம். அல்லமாபிரபுவிடம் “இஷ்டலிங்க தீட்ச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-128

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 128. குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள் 1271 கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண் உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு நீ சொல்லாம மறைச்சாலும் உன்னைய

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-127

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 127. அவர் வயின் விதும்பல் குறள் 1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் அவுக வருத வழிய எதிர்பாத்து

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 8

நிர்மலா ராகவன் (மாணவர்களை வழிநடத்துவது) “நான் பரீட்சைகளில் தேர்ச்சி பெறாவிட்டால் உங்களுக்கென்ன அக்கறை? எப்படியும் உங்களுக்குச் சம்பளம்தான் கிடைத்த

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-126

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 126. நிறையழிதல் குறள் 1251 காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு வெக்கம் ங்குத தாப்பாளக் கொண்டிருக்க அட

Read More