வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-42

தி. இரா. மீனா நிக்களங்க சென்னசோமேஸ்வரா “வெட்ட வெளியெலாம் திடமானால் வானம் மண் பாதாளத்துக்கு இடம் எங்குள்ளதோ? இடரைச் செய்ய முடியாத மனிதரெல்லாம

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 98 (மங்கலம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மங்கலம்   பெருக  மற்றென்  வாழ்வுவந்  தணைந்த  தென்ன இங்கெழுந்   தருளப்   பெற்றது   என்கொலோ?  என்று  கூற ‘’உங்கள்   நாய

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 10

புலவர் முனைவர் கோ.சுந்தராம்பாள் உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, விளார் புறவழிச்சாலை, தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. மின்ன

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 34

நிர்மலா ராகவன் அடக்கம் -- ஆணவம் ஆறு வயதான சிறுமியிடம், `உன் அக்காளிடம் பாடம் கற்றுக்கொள்,’ என்று சொன்னால், `அவ ரொம்பத்தான் காட்டிப்பா,’ என்ற சிணுங

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 21

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 43 யானும்மற்(று) இவ்விருந்த எம்முனும் ஆயக்கால் வீரம் செயக்கிடந்த(து) இல்லென்று - கூடப் படைமாறு கொள்ளப் பகைதூண்டல் அஃதே

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-41

தி. இரா. மீனா இங்கு இடம் பெறும் வசனக்காரர்களின் பெயர், வாழ்க்கை குறித்த விவரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வசனங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும் முத்திரை கொண்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 97 (மாதவ)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மாதவ   வேடம்  கொண்ட வன்கணான்  மாடம் தோறும்  கோதைசூழ் அளக   பாரக்   குழைக்கொடி  ஆட  மீது சோதிவெண் கொடிகள் ஆடும்  சுடர்

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 9

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள் உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, விளார் புறவழிச்சாலை, தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. மின

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 20

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 41 மாற்றத்தை மாற்றம் உடைத்தலால் மற்றவர்க்(கு) ஆற்றும் பகையால் அவர்களைய - வேண்டுமே வேற்றுமை யார்க்குமுண் டாகலான் 'ஆற்றுவ

Read More

பழகத் தெரிய வேணும் – 33

நிர்மலா ராகவன் முடியும் என்ற நம்பிக்கை வேண்டாமா? ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் என்னிடம் ஏதாவது கோரிக்கை விடுக்க தமிழ்ப்பெண்களை அனுப்பிவிட்டு, நான் என்ன பதில

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 96 (மெய்யெலாம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மெய்யெலாம்   நீறுபூசி வேணிகள் முடித்துக்கட்டி கையினில் படைகரந்த புத்தகக் கவளிஏந்தி  மைபொதி விளக்கேஎன்ன மனத்தினுள் கறு

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 19

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 39 தோற்றத்தால் பொல்லார் துணையில்லார் நல்கூர்ந்தார் மாற்றத்தால் செற்றார் எனவலியார் ஆட்டியக்கால் 'ஆற்றாது அவரழுத கண்ணீர்

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 23

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (கழங்காடல் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழின் இன்னுமொரு இனிய பருவம் கழங்காடற் பருவமாகும். இதனைப் பெதும்பை

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-40

தி. இரா. மீனா அக்கம்மா கல்யாணைச் சேர்ந்தவர். ’ஆசாரவே பிராணவாத இராமேஸ்வரலிங்கா’ என்பது இவரது முத்திரையாகும். 1. "பற்றற்றவனுக்கன்றி ஆசையுள்ளவனுக்கு

Read More

பரிமேலழகர் உரைத் திறன் – 8

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள்  உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை  பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி,  விளார் புறவழிச்சாலை,  தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. 

Read More