நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 102

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 102. நாணுடைமை குறள் 1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல் நல்லவர் நாணுப் பிற வேண்டாத கெட்ட காரியத்த செய்யுதவன் வெக்கப்படு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 101

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 101. நன்றியில் செல்வம் குறள் 1001 வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான் செத்தான் செயக்கிடந்த தில் வேணுமட்டும் வீடுமுழுக

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-14

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (மொழி பயிலல்) பிள்ளைப்பருவத்தின் ஆடல்களும் செயல்களும் நிகழ்வுகளும் இலக்கணத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பத்துப்பருவங்களுக்கு மட்டுமே உட்ப

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள் – 6

தி. இரா. மீனா  அக்கம்மா அக்கம்மா ஏலேஸ்வரத்தில் [ஏலேரி] பிறந்து கல்யாணில் ஐக்கியமானவர். இராமலிங்கேஸ்வர லிங்கா இவரது அடையாளம். வசன எண்ணிகையைப் பொறுத்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 63 (பெருமையால்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூர்த் திருக்கோயில் முன் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் சிவனடியார்கள் கூடி இருந்தனர். அவர்களைக் கண்ட சுந்தரர், ‘’இச்ச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 100

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 100. பண்புடைமை குறள் 991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு யாராயிருந்தாலும் அவுக கூட எளிமையா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 99

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 99. சான்றாண்மை குறள் 981 கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடம இதுனு உணந்துகி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 98

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 98. பெருமை குறள் 971 ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற் கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல் ஒருத்தனோட வாழ்க்கைக்கு ஒளி தருதது மன உற்சா

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 62 (வேதம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சுந்தரர் பெரிதும் விரும்பிக் கண்ட ஈசனின் திருப்பாதங்கள் மேலும் உயர்ந்த சிறப்புக்களைப் பெற்றுள்ளன. அப்பாதங்கள் வேதங்களாகி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 97

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 97. மானம் குறள் 961 இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல் கட்டாயமா செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலையின்னாலும் அதால தன்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 5

தி. இரா. மீனா         8.  “எனக்கு இங்கொரு கணவன் அங்கொரு கணவன் என்றிருக்க      முடியாது      உலகவாழ்க்கைக்கு ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒருவன்    

Read More

இயற்கையில் எழுந்த இசை – பகுதி 4

நிர்மலா ராகவன் குமரேசா ஒவ்வொரு பாட்டை எழுதி முடித்தபின்னரும், கோலாலம்பூர் பத்துமலை முருகன் கோயிலுக்குச் சென்று `அரங்கேற்றம்’ செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 96

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 96. குடிமை குறள் 951 இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு பாரபட்சம் பாக்காத நடுவுநெலமையும், ஆர்ப்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 95

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 95. மருந்து குறள் 941 மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று மருத்துவம் படிச்சுவுக சொல்லுத வாதம், பி

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்- 4

தி.இரா.மீனா           அக்கமாதேவி அற்புதத்திற்குள் அற்புதம், தெய்வீகக் குயில் என்றெல்லாம் அழைக்கப் படும் அக்கமாதேவி கர்நாடக மாநிலம் சிமோகாவிலுள்ள உ

Read More