படக்கவிதைப் போட்டி 259இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி அழகிய ஆட்டுக்குட்டிகளை தம் ஒளிப்படத்தில் காட்சிப்படுத்தியிருப்பவர் திருமிகு நித்தி ஆனந்த். இந்தப் படத்தை வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்

Read More

இத்தாலிய விடுதலைக்கு வித்திட்ட புரட்சியாளர்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஆஸ்திரியா, பிரான்ஸ் என்று பல ஐரோப்பிய நாடுகளின் பிடியில் சிக்கி, தாழ்வுற்று விடுதலை தவறிக்கெட்டு நின்ற இத்தாலியின் விடுதலைக்குப்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 258இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி தெருவில் நிற்கும் பெற்றத்தை (மாடு) இவ்வாரப் படக்கவிதைப் போட்டிக்குப் படமாகப் பெற்றிருக்கின்றோம். இந்த ஒளிப்படத்தை எடுத்த திருமிகு

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 257இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி சிந்தனை முகத்தினராய்ச் சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்திருக்கும் மூவரை ஒளிக்காட்சியாக்கிப் படக்கவிதைப் போட்டிக்குத் தந்திருப்பவர் திருமிக

Read More

நாட்டார் படைப்புகளை நாடறியச் செய்த பண்பாளர்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி அறக் கருத்துகளையும் சிறந்த வாழ்வியல் விழுமியங்களையும் தம் படைப்புகள் வாயிலாக வலியுறுத்தி மக்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்தவர் மு. வரத

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 256-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கம்பிகளில் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் பூட்டைத் தம் படக்கருவிக்குள்  பத்திரப்படுத்திவந்து படக்கவிதைப் போட்டி 256க்கு வழங்கியிருக்கின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 255-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கருமுகில்களுக்குப் பின்னே காய்கதிர்ச் செல்வன் தன் ஒளிமுகத்தை ஒருசிறிதே காட்டுவதைத் தம் புகைப்படக் கருவிக்குள் பத்திரப்படுத்தி வந்

Read More

அறவாழ்வைப் போற்றிய அறிஞர் – மு. வரதராசனார்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் பேராசிரியர்களாகப் பணியாற்றிச் சென்றிருப்போர் எத்தனையோ பேர். அவர்கள் அனைவரையும் மாணவர்கள் நினை

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 254-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. பிரேம்நாத் திருமலைச்சாமியின் கலைவண்ணத்தில் உருவான இந்த நிழற்படத்தைப் படக்கவிதைப் போட்டி 254க்குத் தேர்வுசெய்து தந்திருப்பவர

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 253-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஆழியும் ஓடங்களும் அவற்றின் அருகிருக்கும் மனிதர்களுமாக ‘ஆழிசூழ் உலகை’க் கறுப்பு வெள்ளை நிழற்படமாக்கி நம் பார்வைக்குத் தந்திருக்கின

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 252-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இந்த ஒளிஓவியத்துக்குச் சொந்தக்காரர் திரு. பிரேம்குமார் சச்சிதானந்தம். இதனைப் படக்கவிதைப் போட்டி 252க்குத் தெரிவுசெய்து தந்திருப்ப

Read More

தமிழகம் போற்றவேண்டிய பெருந்தகை! 

-மேகலா இராமமூர்த்தி கொங்குமண்டலத்தின் கிழக்கு எல்லையாக அமைந்துள்ள சேலம் மாநகரம் மாங்கனிக்கு மட்டும் பெயர்பெற்றதன்று; மூதறிஞர் இராஜகோபாலாசாரியார், சீர

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 251-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திருமிகு. அமுதா ஹரிஹரனின் இந்த ஒளிப்படத்தைப் படக்கவிதைப்போட்டி 251க்குத் தேர்வுசெய்து தந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. ஒளி

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 250-இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கடலும் வானும் கைகோத்து நிற்கும் கவின்மிகு காட்சிக்கு மேலும் பொலிவூட்டுகின்றது அவற்றை நோக்கிநிற்கும் நங்கையின் நளினத் தோற்றம்! பல்

Read More

எல்லீசர் என்னும் நல்லறிஞர்!

-மேகலா இராமமூர்த்தி கிறித்தவ மதத்தைப் பரப்பவும், வாணிகம் செய்யவும் ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த மேனாட்டார் மெல்ல மெல்ல இந்தியாவையே தங்கள் கட்

Read More