படக்கவிதைப் போட்டி 269இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திருமிகு நித்தி ஆனந்தின் கைத்திறனில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஒளிப்படத்தை வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்திலிருந்து தெரிவுசெய்து தந்

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 7

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூனியின் துர்ப்போதனைகளால் தூய உள்ளம் திரிந்த கைகேயி இராமனின் பட்டாபிடேகத்தைத் தடுத்துநிறுத்த என்ன வழி என்று அவளிடமே யோசனை கேட்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 268இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி அங்காடியில் அணிவகுத்திருக்கும் கண்ணைப் பறிக்கும் வளையல்களையும் தோடுகளையும் கவினோடு படமெடுத்து வந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ஷாமின

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 6

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூனி என்றழைக்கப்பட்ட மந்தரை என்பவள் கேகய நாட்டு இளவரசியான கைகேயி தயரதனை மணமுடித்துக் கோசலத்துக்கு வந்தபோது பணிப்பெண்ணாக அவளுடன்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 267இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூரான இரும்பின்மீது ஜோராகக் காலை மடக்கி வைத்து வாழைப்பழம் உண்ணும் குரங்கினை ’க்ளோஸ்-அப்’பில் அழகாகப் படமெடுத்து வந்திருக்கின்றா

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 5

-மேகலா இராமமூர்த்தி தேவர் தலைவனான இந்திரனுக்கு வியாழன் (பிரகஸ்பதி) குருவாக வாய்த்ததுபோல் தயரதனுக்கு வசிட்டர் வாய்த்திருந்தார். ஆசனத்தில் அமர்ந்தபடி

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 266இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி நேரிய பார்வையும் கூரிய சிந்தனையும் கொண்டிருக்கும் இந்த முதுமகளைப் படம்பிடித்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. நித்தி ஆனந்த். படக்கவிதை

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 4

-மேகலா இராமமூர்த்தி காட்டில் தவமியற்றும் முனிவர்களுக்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலாகவும் தீங்கிழைக்கும் கொடியவளாகவும் இருந்துவந்தாள் தாடகை எனும் அரக்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 265இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி பளிச்சென்று முகங்காட்டும் செயற்கை மலரை நுட்பமாய்ப் படமெடுத்திருப்பவர் திருமிகு. வனிலா பாலாஜி. படக்கவிதைப் போட்டிக்குத் தகுந்த ப

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 3

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஒரு நாடு மேன்மையுற அந்நாட்டு மக்கள் புலனொழுக்கம் மிக்கவர்களாய் இருத்தல் இன்றியமையாதது என்பதைக் காப்பியத்தின் தொடக்கத்திலேயே வலி

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 264இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமலக்ஷ்மியின் ஒளி ஓவியத்தில் நாம் காணும் வண்ணத்துப்பூச்சியும் அது ஒயிலாக அமர்ந்திருக்கும் செடியும் நம் எண்ணத்தைக் கவர்கின்றன. வ

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 263இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி பச்சிலையில் இச்சையோடமர்ந்திருக்கும் வெட்டுக்கிளியைத் துல்லியமாய்ப் படமெடுத்து வந்திருப்பவர் திருமிகு. கீதா மதி. இப்படத்தை படக்க

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 2

-மேகலா இராமமூர்த்தி மானுடம் வெல்லவேண்டுமாயின் அது புலனொழுக்கத்தைக் கைக்கொள்ளவேண்டுமென்று விரும்பிய கம்பநாடர், தம் காப்பியத்தின் தொடக்கமாக அமைந்த பா

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 262இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி கூடையிலிருந்து கொட்டுவது உப்பா வெண்முத்தா என்று ஐயுறும் வண்ணம் ஒளிவீசும் உப்புக் குவியலையும் அதனை அளவாய்க் கொட்டிக்கொண்டிருக்கு

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 1

-மேகலா இராமமூர்த்தி தமிழில் இயற்றப்பட்ட ஒப்பற்ற பெருங்காப்பியமாகவும் பேரிலக்கியமாகவும் திகழ்வது கம்பராமாயணம். “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் போல் வள்ள

Read More