இஸ்ரேலில் 2021இல் எழும் மிகப்பெரும் சூரியக் கதிர்ச்சக்தி மின்திட்டம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா சூரியக்கதிர் மின்சக்தி பரிமாற முந்நூறு மெகாவாட் ஆற்றல் உள்ள ஓரரும்பெரும் மின்சார நிலையம் தாரணியில்

Read More

ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க, சிற்றணுவுலை நிலையம் நிறுவத் திட்டங்கள்

சி.ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க 300 MWe தொழிற்கூடக் கட்டமைப்பு சிற்றணுவுலை நிலைய

Read More

இந்தியாவில் ஆறு 1000 மெகாவாட் அணுமின்சக்தி நிலையங்கள், அமெரிக்கன் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் நிறுவகம் கட்டப் போகிறது

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா   அமெரிக்கா இந்தியாவில் கட்டும் ஆறு 1000 MWe அணுமின்சக்தி நிலையங்கள்  2020 பிப்ரவரி 20 ஆ

Read More

பல்வேறு இயற்கை நேர்வுகள் & மனிதர் புரியும் சூழ்வெளிச் சீர்கேடுகளால், மாந்தருக்கு ஏற்படும் பேரிடர்கள், பெருஞ் செலவுகள்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா     உலக நாடுகளில் விளையும் நச்சு வாயுக்களால் நாள் ஒன்றுக்கு நேரும் நிதி இழப்புகள்  

Read More

காலவெளிப் பிரபஞ்சத்தை வெகு விரைவாக விரித்து வருவது கருஞ்சக்தியா?

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P. Eng (Nuclear) கனடா பிரபஞ்சத்தின் ஊழ்விதியை வரையப் போவது புரியாத கருஞ்சக்தியா? விரைவாய்க் குடை விரிக்கும் பிரபஞ்சத்

Read More

2022இல் ககன்யான் – நான்கு விமானிகளுக்கு ரஷ்யாவில் பயிற்சி

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா நிலவைச் சுற்றிய முதல் சந்திரயான் உளவிச் சென்று நாசா துணைக்கோளுடன் தென் துருவத்தில் ஒளிமற

Read More

அசூர் நிறுவனத்தின் 2000 மெகாவாட் சூரியக்கனல் திட்டம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா அசூரச் சூரியச் சக்தி உற்பத்தி நிறுவகம் இந்திய மாநில எரிசக்தி வாரியத்துக்கு 2000 மெகாவாட் சூரியக்கனல்

Read More

பூகோளத்தில் அளவுக்கு மீறும் கரிவாயுவைக் குறைப்பது எப்படி ?

சி. ஜெயபாரதன், B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++++ சூட்டு யுகம் புவியைத் தாக்கி வேட்டு வைக்க மீறுது ! நாட்டு நடப்பு, வீட்டு மக்கள் ந

Read More