Author Archives: சி.ஜெயபாரதன்

வடதுருவக் கடற்பனிப் பரப்பளவு, முந்தைய கணிப்பை விட இரண்டு மடங்கு சுருங்கிவிட்டது

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா Arctic sea ice may be thinning twice as fast as previously thought, scientists say The discovery raises concerns that parts of the region could be ice-free by 2040 It would cause global temperatures to rise and increase risk of extreme weather Previous snow data was outdated and relied on Soviet expedition measurements Concerning: Sea ice in ...

Read More »

சூடேறும் பூகோளம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா இந்த பூமி நமது இந்த வான்வெளி நமது இந்த நீர்வளம் நமது முப்பெரும் சூழ்வளத்தை துப்புரவாய் வைக்கும், ஒப்பற்ற பொறுப்பு நமது. ++++++++++++++ சூடு காலம் வருகுது ! புவிக்குக் கேடு காலம் வருகுது ! நாடு, நகரம், வீடு, மக்கள் நாச மாக்கப் போகுது ! புயல் எழுப்ப வருகுது ! பூத மழை பொழியப் போகுது ! நீரை, நிலத்தை, குளத்தை, பயிரை, உயிரை, வயிற்றை முடக்கிப் போட வருகுது ! கடல் ...

Read More »

பூகோளச் சூடேற்றக் குறைப்பில் அணுமின் சக்தியின் முக்கிய பங்கு

சி. ஜெயபாரதன், B. Eng [Hons], P. Eng [Nuclear] சமீபத்தில் (2020) வெளிவந்த அகில நாட்டு பூகோளச் சூடேற்றத்தில், அணுமின்சக்தியின் பங்கு [IAEA CLIMATE CHANGE & NUCLEAR POWER ROLE REPORT] என்னும் வெளியீட்டில் அணுமின்சக்தி நிலையங்கள் பற்பல கட்ட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது. அந்த அறிக்கை வெளிவர உதவிய உலக தொழில்நுணுக்க மேதைகள் 210 பேர், 60 நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் அறிக்கைக்குக் குறிநோக்கு [IPCC & PARIS AGREEMENT TARGET 1.5 C] 1.5 C உஷ்ணம் எச்சரிக்கை வரம்பு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அந்தக் குறிநோக்கு 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் ...

Read More »

நிலவின் துணைச் சுற்று இல்லாமல் பூமியிலே நீடிக்குமா உயிரினம்?

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா பொங்கிவரும் பெருநிலவு இங்கில்லை என்றால் பூமி பரிதிக்கு அப்பால் தங்கி விடும் ! தட்ப, வெப்பம் மாறிவிடும் ! உயிரின மெல்லாம் மங்கி விடும் ! நிலவில்லை யென்றால் கடல் வீக்கம் ஏது ? முடங்கிய கடல் வெள்ளத்தைக் குலுக்கிட அலை ஏற்ற மில்லை ! இறக்க மில்லை ! காற்றின் இறக்கை முறிந்து விடும் ! கடல் நீர் சுற்றியக்கம் தடைப்படும் ! கடல் நீட்சியும் மீட்சியும் நடைபெறா ! கடல் வெப்பம் சீர்ப்படாது ...

Read More »

பூகோளச் சூடேற்ற உஷ்ண எச்சரிக்கை வரம்பு அடுத்து வரும் ஐந்தாண்டில் நேரலாம்

சி. ஜெயபாரதன், B. Eng [Hons], P. Eng [Nuclear] https://www.activesustainability.com/climate-change/debunking-climate-change-myths/ 1. https://youtu.be/-D_Np-3dVBQ 2. https://youtu.be/q0VRB-PltrE It’s becoming more likely that a key global temperature limit will be reached in one of the next five years. Arctic sea ice reached its annual summer minimum extent on Sept. 15, the second lowest minimum on record. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center 2025 ஆண்டுக்குள் சூடேற்றம் தொழிற்துறை ...

Read More »

சைனா அனுப்பிய முதல் செவ்வாய்த் தளவூர்தி வெற்றிகரமாக இறங்கிப் படம் அனுப்பியது

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா தியான்வென் விண்சிமிழில் தளநிலவி, தளவூர்தி கட்டமைப்பு https://www.cbsnews.com/news/china-zhurong-rover-on-mars/ China successfully lands a rover on Mars China has successfully landed a rover on Mars, joining the U.S. and the former Soviet Union as the only other countries to land on the red planet. CBSN contributor Isaac Stone Fish, the founder of Strategy Risks, spoke with Lana Zak ...

Read More »

நாசாவின் இரட்டை வாயேஜர் விண்கப்பல்கள்

சி. ஜெயபாரதன், B.E. (Hons), P.Eng (Nuclear), கனடா https://www.pnas.org/content/118/17/e2106371118 நாற்பதாண்டுகள் பயணம் செய்து நாசாவின் இரண்டு வாயேஜர் விண்வெளிச் சிமிழ்கள் சூரிய மண்ட லத்தின் வேலி தாண்டி அண்டைப் பரிதி மண்டலத்தில் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ்டிராங் போல பாதம் வைக்கும் ! நேர்கோட்டமைப்பில் வந்த சூரியனின் வெளிப்புறக் கோள்களை விண்கப்பல்கள் உளவுகள் செய்யும் ! நெப்டியூனின் நிலவை, கருந்தேமலை, பெரும் புயலைக் காணும் ! நாலாண்டுப் பயணம் நீள்கிறது நாற்பது ஆண்டுகளாய் ! அடுத்த பரிதி மண்டலத்தில், அலை ஓசைகள் எழுப்பும் ஓங்கார ஒலி ...

Read More »

பேரளவு மீள்புதிப்புச் சூரியக்கதிர் மின்சக்தி நிலையங்கள்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா Renewable Solar Power Energy in Vietnam https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Vietnam https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Vietnam Solar Rooftop Plates in Vietnam 2021 Here’s how a renewables-led pathway outperforms Vietnam’s current energy plan Cheaper. Vietnam would save 10 percent in overall power costs through 2030. Cleaner. A renewables-led pathway would yield 1.1 gigatons fewer greenhouse gas emissions and 0.6 megatons fewer particulate emissions ...

Read More »

சைனா, புதிய விண்வெளி நிலையம் அமைக்க முதற்கட்ட அரங்கை ஏவியது

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா சைனாவின் புதிய விண்வெளி நிலையத்தின் முக்கிய அரங்கம் சைனாவின் இரண்டாம் விண்ணுளவி சந்திரனைச் சுற்றியது ! மூன்றாம் விண்கப்பல் முதலாக நிலவில் இறக்கிய தளவுளவி பின்புறம் சோதிக்கிறது ! அதிலிருந்து  நகர்ந்த தளவூர்தி புதிய விண்வெளி நிலையம் இப்போது. சைனாவின் இரு தீரர் அண்டவெளிப் பயணம் செய்து விண்வெளியில் நீந்தி வெற்றி மாலை சூடி மண்மீது கால் வைத்தார் மறுபடியும் ! அமெரிக்காவின் விண்வெளி வீரர்கள் போல் விண்சிமிழில் ஏறி வெண்ணிலவில் தடம் வைக்க பயிற்சிகள் ...

Read More »

செவ்வாய்த் தளவூர்தியிலிருந்து இயங்கிய காற்றாடி ஊர்தியின் முதல் வெற்றிப் பயணம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா செவ்வாய்க் கோள் விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை இயக்கிய சிற்றூர்தி வெற்றிகரமாய்ப் பறந்தது.   கரியமில வாயுவிலிருந்து உயிர்வாயு தயாரிக்கும் செவ்வாய்க் கோள் எந்திரம் https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/ https://www.smithsonianmag.com/science-nature/nasa-launching-instrument-make-oxygen-mars-180975430/ Mars Drone flew in Mars Low Gravity Low Air Atmoskhere செவ்வாய்க் கோள் விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை வெற்றிகரமாய் இயக்கி, தணிந்த ஈர்ப்பு தளத்தில் சிற்றூர்தி ஒன்றைப் பறக்க வைத்தார். இந்த வாரம் நாசா செவ்வாய்த் திட்ட எஞ்சினியர்கள் இரண்டு விந்தை புரிந்தார். [ஏப்ரல் 19 -24, ...

Read More »

பூத வாயுக்கோள் வியாழனில் விந்தையான பெரும் காந்த மண்டலம் உண்டானது எப்படி?

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா https://www.youtube.com/watch?v=GMbWzJll0lE&feature=player_detailpage 2016 ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பூதக்கோள் வியாழனைச் சுற்றப் போகும் அமெரிக்க விண்ணுளவி ஜூனோ புதிய தகவல் அனுப்பி, அதன் உட்கருவைப் பற்றியும்,  விந்தையான அதன் காந்த மண்டலத்தைப் பற்றியும் மேற்கொண்டு விளக்கம் கூறும். ஜொஹான்னஸ் விக்ட் [மாக்ஸ் பிளாங்க் சூரிய மண்டல ஆய்வுக் குழுத் தலைமை விஞ்ஞானி] பூதக்கோள் வியாழனில் பெருங் காந்த மண்டலம் இருப்பது அறிவிக்கப்பட்டது. சூரிய குடும்பத்திலே மிகப் பெரிய வாயுக்கோள் வியாழன்.  வாயுக்கோளில் பூமியைப் போல் பத்து மடங்குக்கு ...

Read More »

எவெர் கிவன் – ஜப்பானிய கப்பலுக்கு $900 மில்லியன் அபராதம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா சூயஸ் கால்வாய் வர்த்தகப் போக்கை அடைத்த எவெர் கிவன் கப்பல் சிறைப்பட்டது. எவர் கிவன் கப்பல் ஜப்பான் உரிமையாளிக்கு எகிப்து சூயஸ் கால்வாய் ஆணையகம் 900 மில்லியன் டாலர் நட்ட ஈட்டு நிதி தர வேண்டும் என்று தண்டனை விதித்துள்ளது.. தற்போது எவர் கிவன் கப்பல் கிரேட் பிட்டெர் ஏரியில் [Great Bitter Lake] நிறுத்தமாகி நங்கூரம் இடப்பட்டுள்ளது. கப்பல் 400 மீடர் [1312 அடி] நீளம் உள்ளது. 220,000 டன் பளு சுமக்கும் ...

Read More »

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள்! பிரபஞ்சம் ஒன்றா? பலவா?

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா “வெறுமையிலிருந்து எதுவுமே உருவாக முடியாது.” லுகிரிடியஸ் ரோமானிய வேதாந்தி (Lucretius) கி.மு. (99-55) “நமது பிரபஞ்சம் பத்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மெய்யாகவே வெறுமையிலிருந்து தோன்றியதாக நான் அனுமானம் செய்கிறேன்! . . . ஏன் அவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்னும் கேள்விக்கு எனது தாழ்மையான முன்னறிவிப்பு இதுதான் : எப்போதாவது ஒரு யுகத்தில் அப்படி நேரும் தோற்றங்களில், நமது பிரபஞ்சமும் ஒன்று என்பது!” எட்வேர்டு டிரையன், பௌதிகப் பேராசிரியர் நியூயார்க் பல்கலைக் கழகம் (1975) “கவிஞன் ...

Read More »

உலக வர்த்தக சூயஸ் கால்வாய் கடல் மார்க்கப் போக்கு ஒருவாரம் தடைப்பட்டது

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா 2021 மார்ச்சு 23 ஆம் தேதி சூயஸ் கடல் மார்க்கக் கால்வாயின் குறுகிய அகற்சிப் பகுதியில் ஊர்ந்து செல்லும் போது, பேய்க் காற்று அடித்து 400 மீடர் [1300 அடி] நீளக் கப்பல் திசை மாறி, கப்பல் முனை கரை மண்ணைக் குத்தி சிக்கிக் கொண்டது. டெய்வானைச் சேர்ந்த அந்த பூதக் கப்பல் பெயர் : “எவர் கிவன்” 200,000 டன் வர்த்தகச் சுமை தூக்கி, கால்வாய்க் குறுக்கே மாட்டி, இருபுறக் கப்பல் போக்கு ...

Read More »

தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத பிரபஞ்சமே பெரு வெடிப்பின்றி விரிந்து செல்கிறது – 2

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா பெரு வெடிப்பில் பிரபஞ்சம் பிறக்க வில்லை! ஆதி அந்த மில்லா அகிலம் என்று ஓதி வருகிறார் இன்று! கர்ப்ப மில்லை கரு ஒன்றில்லாமல் உருவாகுமா பிரபஞ்சம் வெறுஞ் சூனியத்தி லிருந்து? புள்ளித் திணிவு திடீரென வெடித்தது புனைவு நியதி! கருவை உருவாக்க உந்து சக்தி எப்படித் தோன்றியது? உள் வெடிப்பு தூண்டியதா புற வெடிப்பை? தூண்டு விசையின்றி துவங்குமா பெரு வெடிப்பு? பேரளவுத் திணிவு நிறை பிளந்த தெப்படி? கால வெளிக்கு வித்தாய் மூலச் ...

Read More »