ஆயுள் தண்டனை

சி. ஜெயபாரதன், கனடா முதுமையின் வெகுமதி இதுதான். ஊழ்விதித் தண்டனை இதுதான். இளமை விடை பெற்றது எப்போது? முதுமை உடலுள் புகுந்தது எப்போது? முடி நர

Read More

காம யோகா – 4

சி. ஜெயபாரதன், கனடா (பாவை விலக்கு) ஆணும் பெண் இருபாலாரும் பேணுவது சமத்துவம் சட்ட விதிப்படி! கட்டமைப்பில்,  உடல் உறுப்பில்,

Read More

காம யோகா – 3

சி. ஜெயபாரதன், கனடா (பச்சை விளக்கு) பச்சை விளக்கு காட்டாமல் இரயில் எஞ்சின் நிலையத்தில்  நுழைந்தால் நேரும் விபத்து! இச்சைக் கொடி காட்டும் மாதின்

Read More

நால்வரியார் -2

சி. ஜெயபாரதன், கனடா ஆற்றை நோக்கிப் போனேன் அழுக்கு மூட்டை துவைக்க, நேற்று ஓடிய  வைகை ஆறு நீர் வெள்ளம் எங்கே போச்சு ? கல்வ

Read More

கறுப்பின வெறுப்பு

சி. ஜெயபாரதன், கனடா கறுப்பின வெறுப்பு ஆயிரம் காலத்துப் போர்! கறுப்பு  என்றால் வெறுப்பு எனப் பொருள். கறுப்பும் வெறுப்பும் சமமில்லை! வெள்ளை மாளிக

Read More

கவிதை என்பது யாதெனின்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப் பிள்ளை போல். சொல்லாமல் சொல்லும் ஊழ்விதி போல். மெல்லச் சொல்லும் செவிட்டுக் காதில். ஊசிமருந்து போல்

Read More

ஈருடல் இணையுமா?

சி. ஜெயபாரதன், கனடா ஈருடலைத் தாலியில் போடும் மூன்று முடிச்சுகள் ஓருடலாய் இணைப்ப தில்லை ! சேர்ந்தவை சில சேராமல் போனவை  பல. சேர்ந்தும் சேராதது ப

Read More

நால்வரியார் – 1

(நாலடியார் மன்னிக்க வேண்டும்) சி. ஜெயபாரதன், கனடா பிரிவு காயும் நிலா காத்திருக்கு கனத்த நெஞ்சம் பூத்திருக்கு பாயும் தரையில் விரிச்சிருக்கு பாவ

Read More

வாழ நினைப்போர் வாழட்டும்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா கொடிது, கொடிது தனிமை கொடியது ஏகாந்தம் இனியது  முனிவருக்கு பத்துக் கட்டளை மோசசுக்கு! பைபிள் படைத்த ஏசுவுக்கு, மனை மாதை

Read More

பெண் என்பவள் யார்?

சி. ஜெயபாரதன், கனடா பெண்ணைத் தாயாக் குபவன் யார்? தாலி கட்டிய கண்ணான கணவன்! பெண்ணைத் தன் பூட்ஸ் காலால் எற்றி பேயாக் குபவன் யார்? கண்ணான கணவன்!

Read More

காம யோகா – 2

சி. ஜெயபாரதன், கனடா (பால் உணர்வு) முதிர்ச்சி யுற்ற ஆடவனின் முதற் கடமை! தனித்த மாதுக்கு மனை வாழ்வு அளிப்பது! பெண்ணைப் பெண் ஆக்குவது ஆண்மீகம்!

Read More

காம யோகா – 1

சி. ஜெயபாரதன், கனடா அந்தி வானம் மயங்கி, மங்கி களைத்துப் போனது, சினத்தில் கண் சிவந்து கதிரவனும் தொடுவானைக் குருதியில் மூழ்க்கி விட்டான்! பெரு நி

Read More

அன்னை தெரேசாவின் அருள்வாக்கு -1

சி. ஜெயபாரதன், கனடா இறைவழிபாடு பிறப்பு உறவினில் நான் அல்பேனிய மாது வசிப்பு உரிமையில் நான் இந்திய மாது படைப்பு உறுதியில் கிறித்துவப் பணிமாது.  

Read More

புலி வந்திருச்சி!

சி. ஜெயபாரதன், கனடா புலி வருது ! புலி வருது !! புலி வருதென அலறி அலை அலையாய் எழுந்தார் விழித்துக் கொண்டு ! இப்போது புலி வந்திருச்சி !!! உயிருக

Read More

ஆட்கொல்லி

சி. ஜெயபாரதன், கனடா ஆட்கொல்லி , ஆட்கொல்லி நச்சுக் கிருமி இது ! உடனே கொல்லாத நாட்கொல்லி  இது ! யுகப்போராய் ஞாலத்தில் தீப்போல் பற்றிவரும் காலக் க

Read More