என் தமிழ் ஆசான்

டாக்டர் இராதா தியாகராசன் ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் நான்காம் நாள், என் வாழ்வில் நினைவிற்குரிய ஒரு பெருநாள். என்

Read More

மகராசர் காமராசர்!

பாடல் எழுதியவர் : அண்ணாகண்ணன், சென்னை இசையமைத்து, மூன்று மெட்டுகளில் பாடியவர்: ஷைலஜா, பெங்களூரு. வாசிக்கக் கல்விச் சாலை வயிற்றுக்கு நல்ல சோறு!

Read More

ஒய்எம்சிஏ பக்தவத்சலம் விடைபெற்றார்!

பக்தவத்சலம் அவர்கள், என் மீது தனித்த அன்பு கொண்டவர். என் நூல்களை ஒய்.எம்.சி.ஏ. பட்டிமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார். நான் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, அ

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 10

மீ. விசுவநாதன் "பக்தர்களின் பிராத்தனை" சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் மக்கள் சுருண்டு தவித்த காலம் மொட்டுக்கள் மலர்கள் எல்லாம் மௌனம் காத்த நேரம் சி

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 9

மீ. விசுவநாதன் "பிறவி நீங்க வழி" பிறவியாம் கடலில் நீந்திப் பேரின்பக் கரையில் ஏறத் துறவியின் பாதம் பற்றத் தோன்றியதோர் நேரம் என்னுள் குருவிபோல் சி

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 8

மீ. விசுவநாதன் குருவின் மகிமை சாரதா பீடம் தன்னில் தரவழி குருவம் சத்தை பாரதீ தேவி என்றே பக்தரும் பணிவ துண்டு! ஆயிரம் சான்று சொல்லி அவைகளை வி

Read More

இனி விடமாட்டேன்

அண்ணாகண்ணன் ஆசிரியரின் குரலில் இந்தப் பாடலை இங்கே கேட்கலாம்.   விட்டதைப் பிடிப்பேன் விடமாட்டேன் இனி விடமாட்டேன் தொட்டதை முடிப்பேன் விழமாட

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 7

மீ. விசுவநாதன் "ஸ்ரீ மகாசன்னிதானம், ஸ்ரீ சன்னிதானம்" சீடர் வந்த பின்பு சேர்ந்தே எங்கும் செல்வர்; "சூடன் போன்ற தன்மை சுவாமி களென்று சொல்லி க

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 6

மீ. விசுவநாதன் "சன்யாசம் தந்தார் குருதேவர்" பூவி னாலே செய்த பொன்னாம் கரத்தி னாலே காவி உடையும், தண்ட கமண்ட லமுமே தந்து ஆவி சேர்த்த ணைத்து அன

Read More

மதுரை குஞ்சரத்தம்மாள்

முனைவர் ம.குமரவேல்   (ஒரு மாத லாக்டவுனுக்கே விழி பிதுங்கி நிற்கிறோமே, தாது வருடப் பஞ்சம் என்ற பெயரையாவது  கேள்விப்பட்டதுண்டா? அந்தக் கொடிய

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 5

மீ. விசுவநாதன் "ஸ்ரீ சாதாவின் கட்டளை" சன்யாசி என்னைப் பார்த்து சாரதா கட்டளை போட்டாள்! "உன்னுடைய  சீட னாக ஒளிமிகு மகனையே  தந்தேன் நன்றென்றும்

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 4

மீ. விசுவநாதன் "அதிகாலைப் படிப்பு" அதிகாலை வேளை தன்னில் அமைதி யான போதில் மதிதானே விழித்தி ருக்கும் மனத்தில் பதியும் பாடம் விதிசெய்வாய் சீடா நீயு

Read More

கனவென்னும் கட்டெறும்பு

கவிதை: அண்ணாகண்ணன் வாசிப்பு: அண்ணாகண்ணன், ஷைலஜா இந்தக் கவிதையை ஒலி வடிவில்  இங்கே கேட் கலாம்.   காய்ச்சலா என்று கேட்டு நெற்றியில்

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை – 3

மீ.விசுவநாதன்     "குருவின் கருணை" தானே சீட னுக்காய் "தர்க்க சங்க்ரஹம்" என்ற தேனாம் பாடம் தன்னை தினமும் கற்றவர் கொடுத்தார் ! மேலாம் கருணை கொண்ட

Read More

ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த யாத்திரை (நெறியான வாழ்க்கை)

மீ.விசுவநாதன்  (நெறியான வாழ்க்கை)  கற்ற தொழுக வேண்டும் கனிவு வாக்கில் வேண்டும் பெற்ற பொருள்கள் யாவும் பெருமாள் செல்வ மென்னும் பற்றி லாத பாதை

Read More