அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள்- 15 (தலைவனின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகப்பாடலில் தலைவனின் தந்தை நேரடிய

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 13

-மேகலா இராமமூர்த்தி பஞ்சவடி நோக்கி அடிவைத்து நடந்தனர் இராம இலக்குவரும் சீதையும். ஒரு மலையுச்சியில் அமர்ந்திருந்த கழுகரசனான சடாயு, அவ்வழியே வந்துகொண

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 8

தி. இரா. மீனா இரட்டைகளை விடுவதால் பரஞானம் உண்டாகும் என்றும், ஸம்ஸ்கார நாசமே ஸம்சார நாசமென்றும், அதுவே உண்மை நிலை என்றும் ஜனகருக்கு அஷ்டவக்கிரர் போதிப

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 14 (தலைவியின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து நிற

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 12

-மேகலா இராமமூர்த்தி தந்தைக்கு ஆற்றவேண்டிய நீர்க்கடன்களை ஆற்றிமுடித்த இராமன், பரதனின் மரவுரிக் கோலங்கண்டு மனம்பதைத்து, ”இவ் விரதக் கோலம் நீ புனைந்தத

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 13 (அகவன் மகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகஇலக்கியச் சிறுபாத்திரங்களின் அக

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 7

தி. இரா. மீனா                   அத்தியாயம் ஐந்து உலகமும், உலக அனுபவங்களும் கற்பனையென்று உணர்ந்து அனைத்திலும் சமத்துவமுற்று சொரூபத்தில் கரைந்து போ

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 11

-மேகலா இராமமூர்த்தி இராமன் காட்டுக்குச் செல்கையில் தங்கியிருந்த பொழிலிலேயே பரதனும் சத்ருக்கனனும் சேனையொடு தங்கினர். இராமன் நடந்ததே சென்றதறிந்து தேர

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 12 (சேரிமக்கள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து இடம

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள் – 11 (குறமகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை குறமகள்  என்னும் பாத்திரம் தே

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 10

-மேகலா இராமமூர்த்தி தயரதன் இறந்தபின்னர் அவனுடலைத் தைலத்தில் இட்டுவைத்து, கேகய நாட்டிலிருந்த பரதனை அழைத்துவருவதற்குக் கோசலத்திலிருந்து தூதுவர்கள் செ

Read More

திருவள்ளுவர் யார்? – 3

புதுக்கோட்டை பத்மநாபன் திருவள்ளுவர் வர்ணாஶ்ரம தர்மங்களுக்கு எதிரானவர் என்றும் பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்களுக்குள் ஏற்றத்தாழ்வை அவர் அங்கீகரிக்கவில

Read More