அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள்- 15 (தலைவனின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகப்பாடலில் தலைவனின் தந்தை நேரடிய

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-42

தி. இரா. மீனா நிக்களங்க சென்னசோமேஸ்வரா “வெட்ட வெளியெலாம் திடமானால் வானம் மண் பாதாளத்துக்கு இடம் எங்குள்ளதோ? இடரைச் செய்ய முடியாத மனிதரெல்லாம

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 10

புலவர் முனைவர் கோ.சுந்தராம்பாள் உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, விளார் புறவழிச்சாலை, தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. மின்ன

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 8

தி. இரா. மீனா இரட்டைகளை விடுவதால் பரஞானம் உண்டாகும் என்றும், ஸம்ஸ்கார நாசமே ஸம்சார நாசமென்றும், அதுவே உண்மை நிலை என்றும் ஜனகருக்கு அஷ்டவக்கிரர் போதிப

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 14 (தலைவியின் தந்தை)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை சிறுபாத்திர வரிசையில் அடுத்து நிற

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-41

தி. இரா. மீனா இங்கு இடம் பெறும் வசனக்காரர்களின் பெயர், வாழ்க்கை குறித்த விவரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வசனங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும் முத்திரை கொண்

Read More

பரிமேலழகர் உரைத்திறன் – 9

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள் உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, விளார் புறவழிச்சாலை, தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. மின

Read More

அக இலக்கியச் சிறு பாத்திரங்கள் – 13 (அகவன் மகள்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ப.நி.), முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த் துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை அகஇலக்கியச் சிறுபாத்திரங்களின் அக

Read More

எட்டுக் கோணல் பண்டிதன் – 7

தி. இரா. மீனா                   அத்தியாயம் ஐந்து உலகமும், உலக அனுபவங்களும் கற்பனையென்று உணர்ந்து அனைத்திலும் சமத்துவமுற்று சொரூபத்தில் கரைந்து போ

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-40

தி. இரா. மீனா அக்கம்மா கல்யாணைச் சேர்ந்தவர். ’ஆசாரவே பிராணவாத இராமேஸ்வரலிங்கா’ என்பது இவரது முத்திரையாகும். 1. "பற்றற்றவனுக்கன்றி ஆசையுள்ளவனுக்கு

Read More

பரிமேலழகர் உரைத் திறன் – 8

புலவர் முனைவர் கோ. சுந்தராம்பாள்  உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை  பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி,  விளார் புறவழிச்சாலை,  தஞ்சை மாவட்டம் - 613006. 

Read More

திருவள்ளுவர் யார்? – 8

புதுக்கோட்டை பத்மநாபன் பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேரா தார் என்பது இந்த அதிகாரத்தின் கடைசிக் குறட்பா. பகவானின்

Read More