வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-32

தி.இரா.மீனா

மோளிகே  மாரய்யா

காஷ்மீர நாட்டு மன்னன்.இயற்பெயர் மகாதேவ பூபாலன். மனைவி கங்காதேவி. பசவேசரின் பெருமைகளைக் கேட்டு அரசாட்சியைத் துறந்து இருவரும் கல்யாண் வருகின்றனர். இவர்கள் மாரய்யா–மகாதேவி  என்ற பெயரில் விறகுக் கட்டு விற்கும் காயகம் மேற் கொண்டு சரணர்களாக வாழ்கின்றனர். ’நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூன’ எனபது இவரது முத்திரையாகும்.

1.  “ நீரின்றேல் தாமரையை யாரறிவார்?
நீரின்றேல் பாலினை யாரறிவார்?
என்னையன்றி உன்னை யாரறிவார்?
உனக்கு நான், எனக்கு நீ
உனக்கும் எனக்கும் வேறொரு உறவுண்டோ?
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜுனனே”

2. “ஈர விறகை நெருப்பில் வைத்தால்
இயல்பாய்த் தீப்பற்றுமோ உலர்கட்டை போல
இதுபோல காமுகர்க்குக் கிடைப்பானா
சத்தியத்தின் சிவனும் நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனனே“

3. “ஞானம் அறியும் வரை அர்ச்சனை வேண்டும்
புண்ணியம் அறியும்வரை பூசை வேண்டும்
தன்னையறியும்வரை விரதம் வேண்டும்
காலம் கடமை ஞானம் உணர்வென
தானுள்ள வரையில் வழிபட வேண்டும்
தன்னை மறந்து கடவுளை நினைத்த பின்னர்
நிர்வாணம் அடைவோருக்கு எப்போதும் பயமில்லை
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனனே“

4. “ஆகமமறிய வரவு செலவறிய வேண்டும்
சாத்திரமறிய மரணமறிய வேண்டும்
புராணமறிய போக்கிரி நட்பு நீங்கவேண்டும்
இதையறிந்து சித்தம் தெளிவில்லாமல் நன்மையில்லை
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனனே“

5. “முன்னோர் வசனம் பார்த்துச் சொல்வதில் என்னபயன்
தன்போல வசனமில்லை; வசனம்போல் தானில்லை
சொல்லில் அத்வைதம் பேசிச் செயலில் இழிந்தால்
சரணர் புகழ்வாரோ ?சொல்லும் செயலும் மாசுபடின்
குரு.இலிங்கம், ஜங்கமம்,பாசோதகம் ,பிரசாத
திருநீறுஉருத்திராட்சம்,உயர் ஐந்தெழுத்து அவருக்கில்லை
வெற்றுப் பேச்சில் பிரம்மம் பேசுபவரைப் புகழ்வதில்லை
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனன்“

6. “கல்மண் மரத்தில் கடவுள் உண்டென
எவ்விடத்தும் பேசுகின்ற மனிதர்களே கேளுங்கள்
அவற்றை அங்கங்கே வைத்த ஆற்றலின் அடையாளமன்றி
புலன் கடந்தவன் அறியான்
மனவடிவம் எங்குள்ளதோ அங்கிருப்பான்
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனன்“

7. “நிலம் தலையாரியினுடையதெனில் கள்வன் நுழைவானோ?
சர்வலிங்கமுடையவனுக்கு அர்ப்பணமற்றதுண்டோ?
நிக்களங்க மல்லிகார்ஜூனனே.”

இராயசதா மஞ்சண்ணனின் புண்ணியஸ்திரி ராயம்மா

இவர் பசவேசருக்கு மிக நெருங்கியவரும், வசனகாரருமான ‘இராயசதா மஞ்சண்ணரின் மனைவி.’ அமுகேஸ்வரலிங்க’ என்பது இவரது முத்தி ரையாகும். அமுகே இராயம்மாவின் இயற்பெயராகவும் அது இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

“பயிற்சிக் கூடத்திலின்றி போர்க்களத்தில் கோலிருக்குமா?
விரதம்சடங்குகள் இல்லறத்தானுக்கன்றி பக்தனுக்குண்டோ?
விரதம் தவறி உடலெடுத்த தீயோனுக்கு முக்தியில்லை
அமுகேஸ்வர இலிங்கத்தில்“

இராயசதா மஞ்சண்ணா

இவர் பசவேசரின் கடிதப் போக்குவரத்தில் உதவியவர். இராயம்மா இவரது மனைவி. ’ஜாம்பேஸ்வரா’ இவரது முத்திரையாகும்.

1. “ஆயுதமுனை தாக்குமுன்னால் தடுத்து விட்டால்
ஆயுதமென்ன செய்யும்?
நாகம் தீண்டுமுன்னர் பிடித்து விட்டால்
நஞ்சென்ன செய்யும்?
மனம் கெடுமுன்னர் பரதத்துவத்தில் திளைத்து விட்டால்
ஐம்புலன்கள் என்ன செய்யும் ஜாம்பேஸ்வரனே“

2. “எழுதி அழித்தால் அவ்வெழுத்து நன்றல்ல என்பேன்
அறிந்து மறந்தால் அறிவு குறையுடையதென்பேன்
செத்த பின்பு சமுத்திரமும் ஒன்றே, கையளவு நீரும் ஒன்றே
ஜாம்பேஸ்வரனே“

ரேவண சித்தய்யாவின் புண்ணிய ஸ்திரி ரேக்கம்மா

இவர் ரேவண சித்தய்யாவின் மனைவி.பூமாலை கட்டிச் சிவனுக்குத் தரும் காயகம் இவருடையதாகும். ’ ஸ்ரீகுரு சித்தேஸ்வர’ இவரது முத்திரையாகும்.

1. “இலிங்கத்துக்குப் புறம்பானவன் ஒழுக்கமற்றவன்
பற்றுறுதியற்றவன் குருலிங்கம் ஜங்கமரைக் கொன்றவன்
புனித நீர் பிரசாதம் பழிப்பவன்
திருநீறு உருத்திராட்சம் இகழ்பவரைக் கண்டால்
ஆற்றலிருப்பின் கொல்வது  இன்றேல்
கண்ணும் காதும் மூடிச் சிவநாமம் செபிப்பது
இயலாதெனில் இடம்விட்டு ஒதுங்குதல்
இதுவும் ஆகாதெனில் கொடிய நரகில் வீழ்த்துவான்
ஸ்ரீகுரு சித்தேஸ்வரன்“

 [தொடரும்]

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *