கவிழ்ந்திருக்கும்….

  -உமாமோகன்   பார்த்த கணத்திலிருந்து என் அடிவயிற்றைப் பிசைகிறது அந்தப்படம் அழுது வடியும் விளக்குக் கம்பம் ஒன்றின்கீழ் தல

Read More

சார்த்திய கதவு

-உமா மோகன் இருகரமும் விரித்து நடந்தேன் எல்லோரையும் தழுவிக் கொள்ளவும் ஆதுரமாய்த் தலைகோதவும் பாராட்டி வழித்துத் திருஷ்டி கழிக்கவும்  ஆறுதலாய்

Read More

உறைந்த காலம்

உமா மோகன் உதிர்த்த சொற்களில் நீ நின்றாய் .. உரைக்காத சொல்லில் நான்... என் உச்சரிப்பு குறித்து கிளர்ச்சியோடு பகிர்கிறாய்... மௌனத்

Read More

எங்கே நீயோ

உமா மோகன்  --பிரியம் சொல்லில் தளும்பல் உன் ப்ரியம் கருணை கண்ணில் வழிவது பார்வைக்கு அழகு பார்ப்பவர்க்கு அழகா ..? என் ஆன்மாவை த

Read More

பெரிதினும் பெரிது கேள்

   உமா மோகன் வாழ்க்கை துரத்துகிறதா?வாழ்க்கையை நாம் துரத்துகிறோமா? கல்லுக்கு ஓடும் நாயா?நாய்க்கு ஓடும் மனிதனா? எது நம் வாழ்க்கை?-இதில் என்ன வித்தியாச

Read More

விடையிலாக் காட்சி

  உமாமோகன் விடையிலாக் காட்சி சிலநாட்களாகத்தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது சுழித்தும் ,வளைத்தும்,இழுத்தும் "ஆ "எழுதும் காட்சி!எழுதுவது நான்தானாஎனத்

Read More

குறுஞ்சிரிப்பு

உமாமோகன் விரைந்து கொண்டிருந்த வாகனத்தைஓரம் நிறுத்தி அவசரமாக அலைபேசி எடுத்தான்....உதடுவிரிந்த புன்னகையொன்றைச் சிந்தினான் எதையோ வாசித்து .....தனித்த பு

Read More

கறை படிந்த பாய்

  உமா மோகன் இடுப்பு தரிக்கா காற்சட்டைக்கு அரைஞாண் கயிறுக்காப்பு..முறுக்குவாளியில்மட்டுமன்றி கடுகுடப்பி சில்லறையிலும் வைத்திருப்பாய் என் தீனி...

Read More

பூட்டாத பூட்டுக்கள்

 பூட்ட ஏதும் பொருளிலாத போதும்பூட்டிச் செல்வது வழக்கத்தின் காரணமாய் நிகழ்கிறது.கதவைத் திறக்கும்போது ஞாபகமாய் மனசைப் பூட்டிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ..

Read More

அது இதுவல்ல

    உமாமோகன்  அது இதுவல்லகடிகாரம் எனச் சொல்லலாம்தான் !ஆனால்...உன்-இடது கையிலிருந்து அவிழ்த்தோ ,என்ன செய்வதெனத் தெரியாமல் அடுக்கியுள்ள எண்

Read More

உடை மாற்றும் கனா

உமா மோகன் உப்புக் கரிந்தஉதடுகளோடுவியர்வையின்வீச்சம் தாளாதுவேண்டுகிறார்கள்வெள்ளுடைத் தேவதைகள்.....சிலுவைகளை விடக் கனமானசிறகுகளையும்நடமாடத் தோதிலாதுதடு

Read More