கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 32

க. பாலசுப்பிரமணியன் தூக்கமும் கற்றலும் "தூங்கி வழியாதே. புத்தகத்தைப் படி " என்று புத்தகத்தோடு போராடும் மகனுக்கு அறிவுரை கூறும் தந்தை. "புத்தகத்தை

Read More

காற்றினிலே வரும் கீதம்

 க.பாலசுப்ரமணியன்   காலைப் பொழுதில் கரையும் காகம் காற்றினில் தெளிக்கும் கானம்!   காதில் ஒலித்திடும் கருவண்டின் துடிப்பில்

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்  28

க. பாலசுப்பிரமணியன்  ஊடாடும் கற்றல் (Interactive learning) சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் சிகாகோவில் ஒரு அரங்கத்தில் பேசிய பேச்சு உலகளவில் அனைவ

Read More

சிவசக்தி 

 க. பாலசுப்பிரமணியன் சொல்லெல்லாம் என்றும்  சதாசிவமே ! சொல்லுக்குள்  பொருளெல்லாம் சக்தி மயமே ! கண்ணுக்குள் காட்சியெல்லாம் சதாசிவமே , கண

Read More

கற்றல் -ஒரு ஆற்றல் (15)

க. பாலசுப்பிரமணியன் ஆரம்ப நிலையில் பள்ளிகளில் குழந்தைகளின் பராமரிப்பு   புதிய சூழ்நிலைகளையும் புதிய உறவுகளையும் சந்திக்கின்ற குழந்தையின் உணர்வுகள

Read More