எங்கிருந்து வருகிறது?

-சு.திரிவேணி இந்த முறையும் நிகழ்ந்தே விட்டது எப்படியோ ஒவ்வொரு தடவையும் தவறிவிடுகிறது என் மகனுக்கான முதல் பரிசு. குழந்தை முகம் வாடிப்போகுமென்ற

Read More

என் இனிய காதலே…!

- சு.திரிவேணி, கோயம்புத்தூர் என் ஒவ்வொரு நாளும் உனக்காய்த்தான் விடிகின்றன. எப்போதும் என்றில்லாவிட்டாலும் எப்போதாவது நீதான் என் நிரந்தர வாழ்க்க

Read More

வலி (சிறுகதை)

சு.திரிவேணி, கோயம்புத்தூர் “இங்க பாரும்மா.. ஒரு மனுஷனுக்கு திறமைதான் முக்கியம். ஆனால் இந்த உலகத்தில் வாழறதுக்கு திறமை மட்டும் பத்தாது. கொஞ்சம் சாமர்த

Read More

எங்கள் பயணம்

சு.திரிவேணி உலக சகோதரத்துவம் நோக்கிய பயணத்தில் சக மனிதனை நேசிக்க இயலாதவர்கள் நாங்கள் வசதிகளுக்காக வாழும் உரிமை பறிப்பது எம்மியல்பு நித்தம

Read More