பெண்கள் சுதந்திரம்

    பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்   பெண்கள்தம்   சுதந்திரமோ  பூத்த   பூவாய்ப் பெருமையாகத்   தெரிந்தாலும்   தாளின்   பூவே கண்களென

Read More

கோவை தமிழ் இலக்கியப் பாசறையின் சிறந்த மரபுக் கவிஞர் விருது

கோவை தமிழ் இலக்கியப் பாசறை தம்முடைய 25 ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா ஆண்டின் சிறந்த மரபுக் கவிஞராகப் பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் அவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து 26-01-20

Read More

பாவேந்தர் போல் நாமெழுவோம்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் வான்கதிர்தான்   சிதறித்தூள்   பூமி   யாக     வந்தபோதே   பிறந்தமொழி   தமிழ்தான்   என்றும் தேன்என்றும்   பால்என்றும்   தெ

Read More

பெண்ணே…நீ!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் குளிர்நிலவே   எனப்புகழும் குயில்மொழிக்கு   மயங்காதே குளிரெரிக்கப்   புறப்பட்ட குங்குமத்தின்   தீக்கதிர்நீ ! மானென்னு

Read More

படிப்பதற்கே நூல்கள்!

-பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் அடுக்கடுக்காய் நூல்களினை அடுக்கி வைத்தே அழகுதனைப் பார்ப்பதிலே பயன்தான் உண்டோ? மிடுக்கான பேழைக்குள் வரிசை யாக மிளிர்கி

Read More