ஜன்னல் முகங்கள்

-விசாகை மனோகரன்   வீட்டில், தெருவைப் பார்த்த ஒரு ஜன்னல் அதில் ரசித்துப் பார்த்த பல முகங்கள் ஆண்,  பெண், கருப்பு, வெளுப்பு, சிற

Read More

பதில்??

-விசாகை மனோகரன்    ஏங்க, நாளைக்கு எத்தன மணிக்கு ட்ரெயின் பொறப்படும்?   எத்தன தடவ தான் கேட்ப மாலதி? 6மணிக்கு.  

Read More

நினைவுகள்

விசாகை மனோகரன்   கடந்து போன பாதையின், வழி நடந்த வாழ்க்கையின் விபரீத விளையாட்டுகளை நினைத்துப் பார்க்கிறேன். இளமைப் பிராயத்தின் இளர

Read More

முதியோர் இல்லம்

    விசாகை மனோகரன்     ஏரெடுத்துழைத்துமை வளர்த்தவர்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத தலைமுறையே! ஏற்றிவிட்ட ஏனியை எட்டி உதைத

Read More

ஞானோதயம்

விசாகை மனோகரன் தமிழாசிரியர் சுந்தர வாத்தியாருக்கு அன்று  மனதே சரியில்லை. பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்து விடலாமா என்று யோசித்தார். வேண்டாம், அ

Read More

யாரைக் கேட்டு இங்கு வந்தாய்?

  விசாகை மனோகரன் விண்வெளியின் முற்றத்தினுள்ளே  நட்சத்திரக் கோலங்களின் வழியே தவழ்ந்துவரும் முழுநிலவே! யாரைக் கேட்டு இங்கு வந்தாய்?   நீ

Read More

அவன்

விசாகை மனோகரன்   வாழ்க்கை ஓடத்தின் ஓட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வேடத்தில் நிரந்தரம் என்பது ஏதடா? அதை நினைத்து மாய்வது ஏனடா?  

Read More