அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! (29)

29. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! லியானார்டோ அருங்காட்சியகம் (2), வின்ச்சி, இத்தாலி சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் மனித பரிணாம வளர்ச்சிக்கும் விஞ்ஞான வள

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் (28)

28. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! லியானார்டோ அருங்காட்சியகம், வின்ச்சி, இத்தாலி சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் வரலாற்றில் இடம்பெறும் முக்கிய நபர்களில் ச

Read More

27. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்!

27. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! சின் யோங் திரைப்பட அருங்காட்சியகம், ஜேஜூ தீவு, தென் கொரியா. சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் சினிமா தமிழ் சமூகத்தில் மட்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! (26)

26. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! பங்கர் ஹோட்டல் அருங்காட்சியகம், ஸ்டுட்கார்ட், ஜெர்மனி சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் எனது கடந்த அருங்காட்சியகத் தொடர்

Read More

25. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்!

25. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! க்ருவெயர் சீஸ் அருங்காட்சியகம் (2), சுவிஸர்லாந்து. சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் க்ருவெயர் சீஸ் எவ்வகையில் மக்களின் உ

Read More

24. அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்! க்ருவெயர் சீஸ் அருங்காட்சியகம், சுவிஸர்லாந்து.

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் அருங்காட்சியகங்கள் என்றாலே சில பல நூற்றாண்டுகள் பழமை கொண்ட கருவிகளும், விலங்குகளின் மனிதர்களின் எலும்புக் கூடுகளும், ஆவணங்களும், க

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – (22)

பர்மா-சியாம் மரணப்பாதை அருங்காட்சியகம் (2),தாய்லாந்து சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் போர்க் கைதிகளை வைத்து இந்த மரணப் பாதையை அமைக்க ஜப்பானியப் படையினர் திட்டம்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – (21)

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – (21) பர்மா-சியாம் மரணப்பாதை அருங்காட்சியகம், தாய்லாந்து சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இரண்டாம் உலக யுத்தம் ஏற்படுத்திய வ

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 20

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – (20) தாய்லாந்து சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இந்த அருங்காட்சியகம் பற்றிய தொடரில் உங்களை நான் இன்று அழைத்துச் செல்லவிருப

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 17

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் –  லூவ்ரெ அருங்காட்சியகம் Louvre Museum (2), பாரிஸ், ப்ரான்ஸ்   நாம் இப்பொழுது லூவ்ரெ அரு

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 16 – லூவ்ரெ அருங்காட்சியகம் (Louvre Museum), பாரிஸ், ப்ரான்ஸ்

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் டான் ப்ரவுனின் 'டாவின்சி கோட்' படம் பார்த்த பலருக்கு ரோபர்ட் லேங்க்டன் பாரிஸுக்கு வந்து முதலில் செல்லும் அந்த மாபெரும் அருங்காட்சி

Read More