வாழ்ந்து பார்க்கலாமே – 20

வாழ்வின் வளத்திற்கு ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகள் சிந்தனை என்பது நாம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ நமது மனதில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயல். உயிர

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 19

க. பாலசுப்பிரமணியன்   சிந்தனைகள் வாழ்வின் வளத்திற்கு அடிப்படை வாழ்க்கையின் வளம் என்பது எல்லோருக்கும் ஒன்றாக அமைவதில்லை. பிறக்கும் நாடு,

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 69

க. பாலசுப்பிரமணியன் சுயஅடையாளம் முன்னேற்றத்தின் முதல் படி லெபனோனைச் சேர்ந்த தத்துவ மேதையும் கவிஞருமான கலீல் கிப்ரானின் குழந்தைகளை பற்றிய  கீழ்க்கண

Read More

மார்கழி மணாளன் 26

  திருக்கடல்மல்லை - அருள்மிகு ஸ்தலசயனப் பெருமாள்  திருக்கோயில் புலனடக்கிப் புண்டரீகன் மாமல்லைக் கடலோரம் பூப்பறித்துப் புகழ்பாடி புண்ணியனே

Read More

மார்கழி மணாளன் 23

    திருவைகுண்ட விண்ணகரம் - அருள்மிகு தாமரைக்கண்ணுடையபிரான் கோயில்   வேடங்கள் கலைந்ததும் வேண்டிட ஒன்றில்லை வேதவன் வாழ்ந்திடும் வை

Read More

மார்கழி மணாளன் 20

    திருமணிக்கூடம்  - அருள்மிகு வரதராசப் பெருமாள் நெருப்பாக இருந்தவள் நெருப்பினிலே நின்றவுடன் நெருப்பான நெஞ்சினிலே கருப்பான உணர்

Read More

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 54

க. பாலசுப்பிரமணியன் வீட்டுச் சூழ்நிலைகளும் கற்றலும் (2) கற்றலுக்கு ஏதுவாக பெற்றோர்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை உருவாக்கவேண்டும் என்பது பற்றிய பல க

Read More

மார்கழி மணாளன்

க. பாலசுப்பிரமணியன்   மார்கழி மணாளன் திருக்காப்பு   வாழிய வாழிய வலக்கை சக்கரம் வாழிய வாழிய மலர்க்கை சங்கம் வாழிய வாழிய துளசி மோ

Read More