சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 5

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ கட்டுரையின் பகுதி 4 -இல் கூறியதை நினைவில் கொள்வோம் : சைவ சமயமும் அறிவியலும் இரு பெருங் கடல்கள். இவற்றுள் மூழ்கி முத்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 4

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ சைவ சமயம் பற்றிச் சுருக்கமாகப் பார்த்தோம். இச்சமயம் எப்படி அறிவியல் மையமாக விளங்குகிறது? சைவத்துக்கும் அறிவியலுக்கு

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் பகுதி 3

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சைவம் : காலத்தால் முந்தியது சைவ சமயமே எனக் கண்டோம். மாந்தனியல் என்னும் அறிவியல் வழியாகவும் வரலாற்றுப் படியும்

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 2

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சமயங்கள் : உலகிலே உள்ள மதங்கள், சமயங்கள் பலப்பல ! இன்ன காலத்தில் உருவானவை என அறுதி இட்டுச் சொல்லக் கூடிய ம

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம்! (பகுதி 1)

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ, பிரான்சு சமயமும் அறிவியலும் : சமயம் வேறு ; அறிவியல் வேறு! பொதுவாக அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் கருத்து இது. ஆனால்,சமயத்

Read More

‘கம்பனின் காவியம்” ;இன்றும் என்றும் காலத்தை வென்று வாழும்! ஏன்?”

  தமிழிலக்கிய உலக மாநாடு07.07.2012 சனிக்கிழமை 'காப்பியங்கள் ' அமர்வில் ஆற்றிய தலைமை உரை பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ முன்னுரை :கம்பன் - கன்னித் தமிழ

Read More

இயேசுவைத் தேடி…

  புதுவை எழில்   இயேசுவைத் தேடியவர் பலர். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு... பெத்லகேம் என்ற சிற்றூருக்கு வெளியே! வயல்வெளிகளில் பனி, குளிர

Read More

சாமார்த்தியமான வியாபாரம்- உணர்வுக் கட்டுரை

    பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ பிரான்சு (1996 -ஆம் ஆண்டு 'மங்கையர் மலர்' இதழில் வெளி வந்த கட்டுரைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து எழுதப்பட்ட க

Read More

சிலுவைப் பாதையில் சில பாத்திரங்கள்

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ சிலுவைப் பாதை என்றால் ...? ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்உரோமைப் பேரரசன் திபெரியுசின் (Tiberius) பிரதிநிதியாக யூதேய நாட்ட

Read More

முனைவர் மு.வ. – நினைவலைகள் சில

    பேரா. பெஞ்சமின் லெபோ புதுச்சேரியின் புகழ் பெற்ற பள்ளி - பெத்தி செமினரி உயர் நிலைப் பள்ளி.. அதில் மூன்றாம் படிவம் படித்துக்கொண்டிருந்த சமயம். அற

Read More

கிறித்துப் பிறப்பு விழா!

பேரா. பெஞ்சமின் லெபோ வெள்ளம்! கள்ளமில்லா மக்களின் உள்ளங்களில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம்! வீடு தோறும் வந்து நிறையும் இன்ப வெள்ளம்! ஊர் தோறும் ஒளி வெள்ளம்!

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே!

பகுதி 10-ஊ : அதுவா? இதுவா? இரண்டுமா? பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ அப்பாடா... ஒரு வழியாக, இத்துடன் இப்பகுதியை மூட்டை கட்டி விடலாம்.பலரும் பெரு மூச்சு வ

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே!

பகுதி 10-இ : அதுவா? இதுவா - ஐயா? அய்யா? ஔவை? அவ்வை? பேரா. பெஞ்சமின் லெபோ. சில காலத்துக்கு முன், அரபு நாட்டில் இருந்து தனி மின்மடலில் தமிழ்ச் ச

Read More