சமூக மேம்பாட்டுச் சிந்தனைகளை எடுத்துரைக்கும் கு.நா. கவின் முருகுவின் சுவரெழுத்து

முனைவர். சு. செல்வகுமாரன்   தமிழ் உதவிப் பேராசிாியர்,     அரசு கலைக்கல்லுாாி , பரமக்குடி - 623701      யாப்பின் “பா” வகைகளை அடியொற்றி எழுதப்பட

Read More

உளவியல் பேசும் – ரமேஷ் பிரேதனின் ஐந்தவித்தான்

-முனைவர் சு. செல்வகுமாரன் ரமேஷ் பிரேதனின் ஐந்தவித்தான் புதினம், சமூகத்தில் ஒரு மனிதனை காலப்போக்கில் இயல்பாக பற்றிக் கொள்ளும் மனநோயினையும் அதன் வளர்ச்

Read More

கலித்தொகைப் பாடல்களில் கவிதை வளம் – 2

-முனைவர் சு. செல்வகுமாரன் கவிதைமொழியின் சொற்பயன்பாடு பற்றிக் குறிப்பிடும் க. பூரணச்சந்திரன் “நடைமுறை ரீதியான எழுத்தாளன் சொற்களை பயன்படுத்தும்போது

Read More

தலையெழுத்து கொழுந்து பறிப்பது – ஈழத்து மலையகக் கவிதைகள்

-முனைவர் சு.செல்வகுமாரன் இலங்கை  மலையக மக்களின் வரலாறு நீண்ட நெடிய துயர வரலாற்றைக் கொண்டது. அம் மக்களின் வரலாற்றை ஐந்து நிலைகளில் வகைப்படுத்துவார் ம

Read More