திருஞான சம்பந்தர் பாடல்களில் இராவணன் குறித்த தொன்மங்கள்

ர.சுரேஷ் உதவிப்பேராசிரியர் கற்பகம் உயர்கல்வி கலைக்கழகம் கோயம்பத்தூர் -------------------------------------- மதங்களையும், தொன்மங்களையும் சமூகவிய

Read More

திருஞான சம்பந்தரின் வைதீகசைவ அடையாள மீட்டுருவாக்க அரசியல்

ர.சுரேஷ் அடையாளம் என்ற சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் Identity என்றுபெயர். அடையாளம் என்பதை பொதுவாக மொழி மதம், இனம்,சாதி, நிறம், பாலினம், நிலம் சார்ந்த கூட

Read More

திருஞானசம்பந்தா் பாடல்களில் அடிமுடி தேடிய தொன்மம்

-ர.சுரேஷ் தொன்மத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் இடையிலான உறவு மிகவும் ஆழமானதும் நெருக்கமானதும் ஆகும். தொன்மங்கள் மக்களின் வாய்மொழி மரபிலும் செவ்வியல் மரபிலு

Read More

சிவ வழிபாட்டில் தாந்த்ரீகமரபும் வைதீகமரபும்

ர.சுரேஷ் உதவிப்பேராசிரியர் கற்பகம் உயர்கல்வி கலைக்கழகம் கோயம்பத்தூர்                   இந்திய சமய வரலாற்றை ஆராயும் போது அது இருவேறு பட்ட மரபு

Read More

சைவ பக்தி இயக்கமும் வேளாளர் எழுச்சியும்

-ர. சுரேஷ் பக்தி இயக்கம் வேளாளர் தலைமையிலான இயக்கம் என்பதை பல அறிஞர்கள் விளக்கியுள்ளனர். வைணவ ஆழ்வார்கள்களில் நம்மாழ்வார் எனும் வேளாள சமூகத்தைச் சார்

Read More

மகாகவி பாரதி – பாவலர் துரையப்பா பிள்ளை: நவீன தமிழ்ப் புத்திலக்கிய முன்னோடிகள்

-ர. சுரேஷ்        தமிழகத்தில் மகாகவி பாரதியும் இலங்கையில் பாவலா் துரையப்பா பிள்ளையும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த கவிஞா்கள் ஆவா். தமிழகத்தில் நவீன தம

Read More