பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் கட்டுரைப் போட்டி முடிவு

அன்பினிய நண்பர்களே, சென்ற மாத (செப்டம்பர், 2015)  பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் கட்டுரைப் போட்டியில் திரு சிவானந்தம் கனகராஜ் அவர்களின் இணையவழி குரல் ப

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – கட்டுரைப் போட்டி முடிவுகள்

அன்பினிய நண்பர்களே, வணக்கம். சென்ற [ஆகஸ்ட், 2015] மாதத்திற்கான, ‘பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள்’ கட்டுரைப் போட்டிக்கான, நடுவர் திரு ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் அவர

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – கட்டுரைப் போட்டி முடிவுகள்

அன்பினிய நண்பர்களே, வணக்கம். சென்ற [ஜூலை, 2015] மாதத்திற்கான, ‘பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள்’ கட்டுரைப் போட்டிக்கான, நடுவர் திரு ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் அவர்க

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் ஏப்ரல் மாத கட்டுரைப் போட்டி முடிவு

பவள சங்கரி அன்பினிய நண்பர்களுக்கு, வணக்கம். சென்ற மார்ச் மாதம் (1, 2015)  ‘பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள்’ என்ற போட்டியை அறிவித்திருந்தோம். சிறந்த கட்

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் கட்டுரைப் போட்டி முடிவு

அன்பினிய நண்பர்களுக்கு, வணக்கம். சென்ற மாதம் (மார்ச் 1, 2015)  ‘பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள்’ என்ற போட்டியை அறிவித்திருந்தோம். சிறந்த கட்டுரை படைப்பவ

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – கட்டுரைப் போட்டி

வல்லமையில் பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் என்ற தலைப்பிலான புதிய கட்டுரைப் போட்டியை அறிவிப்பதில் மகிழ்கிறோம். இணையம் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றது. இருந்

Read More

கனவாய்… கனவு!

  ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் ஒருநாளிரவுசுகமாய் கனவுகனவின் ஓரத்தில்கடலென நினைவுநினவில் நிரம்பிநீந்தும் எண்ணங்கள்எத்தனை உயரம் தொடும்வெற்றிகளீட்டிதொடர்ந்தத

Read More

குயில் வருமா?

  ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் குயிலின் ஓசைக்கு உதவுவதாய் எண்ணிகுழலை எடுத்து ஊதப் போனான்...குழல் மட்டும் போதாதென்று கூடவே மத்தளம்வேணுமென்றான் மத்தளம் வேக

Read More

அழகுப்பூக்கள்…. அண்மையில்

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் வரவேற்கும் அழகான கொத்துப்'பூ'.. மழலையின் மயக்கும் சிரிப்'பூ'.. குறும்புப் பார்வையின் குறுகுறுப்'பூ'.. தட்டாரப்பூச்சியின் த

Read More

பழைய நிலவு

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் சண்டையின் போதெழுந்த  சுருக்கென்ற கோபத்தில் வெளியேறிச் சென்று  தனெக்கெனத் துணையாய்  என்றோ ஒப்புமையிட்ட பழைய நிலவொன்றைக் கையில் வைத்த

Read More

விடை பெறும் உயிர்ப் பறவை

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் உன் சிறகின் ஓர் இழை பற்றிஉன்னோடு பறந்திடவேதுடிக்கிறது என் உள்ளம் உன்னைத் தீண்டவென்று ஆவலுடன் எழுமென் கைகளுக்குத்தூது வரும் நாளொன்ற

Read More

காலம்

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் விழி திறந்து  வீழ்ந்த கிணற்றினிருந்து  மீண்டு எரி கொள்ளித் தாண்டி இடர்களைக் கண்டு போராடிக் களைத்த வேளையில் கன்னத்தைத் தடவிச் செல்கி

Read More

மரணத்தின் வண்ணம்!

ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் கருவண்டின் கண்ணொத்த கருஇருளை வழித்து மனதில் பூசிக் கொண்டாயிற்று இனியவள் வரலாம்... கரும்பூச்சில் இனி தெரியாது அவள் முகம்... மெல்

Read More