திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோவில் – சிவத்துரோகம்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோவில் - சிவத்துரோகம் துரோகம் என்றால் இரண்டகம், நம்பிக்கை குலைத்தல், நன்மதிப்பை பாழடித்தல் என்று கொ

Read More

கல்வெட்டில் வரிகள், பட்டணவர் பற்றிய செய்தி

சேஷாத்ரி ஸ்ரீதரன் கல்வெட்டில் வரிகள், பட்டணவர் பற்றிய செய்தி புதுவை அருகு  திருவாண்டார் கோயில் எனும் ஊரில் அமைந்த பஞ்சநதீசுவரர் கோயிலின் தனித்துக் க

Read More

பட்லூர் வாகீசுவரர் கோயில் – அனுலோம பாரசிவர் பற்றிய கல்வெட்டு

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் பட்லூர் வாகீசுவரர் கோயில் அனுலோமர், பிரதிலோமர் எனக் கலப்பினச் சாதி மக்கள் இரண்டு பெரும் பிரிவினராக முறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன

Read More

கொங்கு நாட்டில் பறையர் ஆற்றிய கோயில் திருப்பணிகள்

சேசாத்திரி ஸ்ரீதரன் கொங்கு நாட்டில் பறையர் ஆற்றிய கோயில் திருப்பணிகள்  கொங்கு நாடு கன்னியாகுமரி போலவே தனக்கெனத் தனிவரலாறு கொண்டிருந்ததானது அங்கத்து

Read More

(Peer Reviewed) இராமநாதபுரம் வட்டாரக் கல்வெட்டுகள் காட்டும் வணிகம்

முனைவர் ஆ.ராஜா, அருங்காட்சியகத் துறை, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - 10 இராமநாதபுரம் வட்டாரக் கடற்கரைப் பகுதியில் சங்க காலம் முதல் இடைக்காலம்

Read More

மண்ணாப்பேடி புலைப்பேடி ஒழிப்பு அரசாணை பற்றிய கல்வெட்டு

-சேஷாத்ரி ஸ்ரீதரன் மேல் சாதிப் பெண் மீது கீழ்சாதி ஆடவன் (புலையன், வண்ணான்) இரவில் கல்லோ குச்சியோ எறிந்தால் அவளை சாதி விலக்கி அந்த ஆடவனுடன் குடும்பம்

Read More

வலங்கை இடங்கை குறிக்கும் கல்வெட்டு

சேசாத்திரி வலங்கை இடங்கை குறிக்கும் கல்வெட்டு தமிழ்நாட்டின் நடுநாடாம் பெரம்பலூர் வட்டம் அசூர் ஊரில் உள்ள அருள்மிகு சொக்கநாதசுவாமி கோவில் முன்மண்டபம்

Read More