பழந்தமிழரின் உலகளாவிய கடல் வணிகம்

திரைகடலோடித் திரவியம் தேடிய தமிழ் வணிகரின் கடல்வழிப் பாதை தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள எண்ணிம வளங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். கடல் வழியை அடிப்படையாகக

Read More

எண்ணிம தமிழர் வாழ்வியல் ஆய்வுப் புலம்

பேரா. நாகராசன்   கணினிப் புரட்சியும் இணைய வளர்ச்சியும் எண்ணற்ற கருத்து வளங்களை இணையத்தில் தொடர்ந்து உருவாக்கி வருகின்றது. தமிழின் இலக்கிய வளங்க

Read More

ஆய்வுகளும் – ஆய்வறிஞர்களும் 13

பேரா. நாகராசன் கற்பனையும் அனுமானமும்   உள்ளத்தில் உருவாகும் மனப்படங்களுக்கு எழுத்து வடிவம் தருவது கற்பனை. ஒரு எழுத்தாளன் தன் உள்ளத்தில் உருவ

Read More

ஆய்வுகளும் – ஆய்வறிஞர்களும்! (12)

எண்ணிம எழுத்தும் தரவும்   மின்னியலில் எழுத்தும் தரவும் எண்ணிம வடிவில் ஒரு சீரான அடிப்படையில் அமைந்து விளங்கும். எழுத்துக்கள் சேர்ந்து சொல்லா

Read More

ஆய்வுகளும் – ஆய்வறிஞர்களும்! (11)

பேரா. நாகராசன்   படியெடுத்தலும் குறிப்பெடுத்தலும்   ஒரு மூல ஆவணத்திலிருந்து படியெடுப்பது தவறான செயல் என்பது எழுதுவோர் மாணவப் பருவத்திலேய

Read More

ஆய்வுகளும் – ஆய்வறிஞர்களும்! – சிறப்புக் கட்டுரை!

கட்டுரையாளர், பேரா. நாகராசன் அவர்கள் சென்னைப் பல்கலைகழகத்தில் 30 ஆண்டுகளாக பல மாணவர்களை ஆய்வாளர்களாக உருவாக்கியுள்ள  ஆகச்சிறந்த ஆய்வறிஞர். தமது நீண்ட

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

இந்த வார வல்லமையாளர் [08/07/2013 - 14/07/2013]  பேரா.  நாகராசன் சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய். வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்க

Read More

கனவுத் தொழிற்சாலையின் கன்சல்டன்டாக நான்

பேரா. நாகராசன் கன்சல்ட்டன்ட் என்று நான் என்னைச் சொல்லிக் கொண்டால் அது இன்சல்ட்தான் ஆனாலும் தொழிற்துறையில் அந்த வார்த்தை மட்டும்தான் அப்போது என் வேல

Read More

இன்னுயிர் ஈந்து மானம் காத்துக் காவல் செய்வோம்

நாகராசன்  தமிழகத்தின் வரலாற்றில் தமிழ் நாட்டின் தென்பகுதி, வீர இலக்கியப் பதிவுகளில் மறவர் பூமி என்று அழைக்கப்படும் பூமி.  இங்கு வாழ்ந்த மறவர் குமுகம்

Read More

ரோசாப்பூ துரை

    நாகராசன் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அடக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்குக் குரல் கொடுத்த அறிஞர், மற்றும் வழக்கறிஞர் 1970 1980களில் பாமரர் வரலாற்ற

Read More