கங்கை கண்ட கவி

-விவேக்பாரதி ஸ்ரீதர ஐயாவாள் கதை காப்பு கட்டளை யிட்டுக் கவியெழு தென்ற கவிஞரிடம் தட்டா துடனே தனதொரு தந்தம் தனையுடைத்து விட்ட யிடத்தை விரைவி ல

Read More

வெடியற்ற விடியல்

-விவேக்பாரதி வெடியற்ற விடியலைக் காணவேண்டும் - மண்ணின்     வேதனை கூடாதிருக்க வேண்டும் - கோர இடியற்ற திருநாளைக் காணவேண்டும்! - அன்று     இன்பமே வர

Read More

வேழ கணபதி காப்பு

-விவேக்பாரதி சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள் மோன கணபதி ஞான கணபதி வான மருளிடு மாதி கணபதி கான கணபதி காப்பு! தீது விடுபட வாத மறுபட மோத வருமி

Read More

என்றும் நிலையாய் இரு

ஆசை உருவாகும் அச்சம் நமைச்சாய்க்கும் பாசம் தொடந்து பரிகசிக்கும் - வாசமெனுங் குன்றுவந்து முன்னே குழைந்தாலும் என்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! ப

Read More

களியைத் தந்தாய்

காலை 4 மணிக்கு பெங்களூருவின் ஒரு வீதியில் தங்குமிட விலாசம் தேடிக் கொண்டிருந்தேன். காலைப் பனியும் பயணக் களைப்பும் இப்படியொரு களியை எனக்குக் காட்டியது!

Read More

தமிழின் சக்தி

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை நடத்திய தமிழ்நாடு பெயர்சூட்டல் பொன்விழாக் கொண்டாட்டத்தில் நிகழ்ந்த கவிதைப் போட்டியில் சென்னை மாவட்டத்தின் அளவில் முதலிடத்தில் தேர

Read More

அர்த்தநாரி

திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் சிவபெருமான் அர்த்தநாரியாகக் காட்சி கொடுக்கும் கதையை நாம் பார்த்திருப்போம். அந்தக் கதையை, காட்சியை ஒரு நெடுங்கவிதையாக

Read More

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் – திரை விமர்சனம்

-விவேக்பாரதி "இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று" என்னும் கவிஞர் கண்ணதாசனின் பிரபல பாடல் வரி ஒன்று படமாகியிருக்கிறது. தனது முதல் படத்த

Read More