Tag Archives: வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி

கங்கை கண்ட கவி

-விவேக்பாரதி ஸ்ரீதர ஐயாவாள் கதை காப்பு கட்டளை யிட்டுக் கவியெழு தென்ற கவிஞரிடம் தட்டா துடனே தனதொரு தந்தம் தனையுடைத்து விட்ட யிடத்தை விரைவி லெழுது விநாயகனே குட்டிக் கவிஞன் குறிக்கும் கதையில் குறையகற்றே! கதை திருவிசை நல்லூர் திருநக ரில்பொற் றிருச்சடையர் உருவரு வாகும் உடையவர் மீதே உளமுருகித் தெருவினில் பாடல் திரட்டு படைக்குந் திறமையுடை ஒருவ ரிருந்தார் உயர்ஶ்ரீ தரனெனும் உண்மையரே! (1) சிவன்புகழ் பாடும் தொழிலுடை யார்!பசிச் சீற்றமெனும் அவமது நீக்க அடுப்பெறிப் பார்!வரும் அன்பருக்குச் செவியும் வயிற்றையும் சேர்த்து ...

Read More »

வெடியற்ற விடியல்

-விவேக்பாரதி வெடியற்ற விடியலைக் காணவேண்டும் – மண்ணின்     வேதனை கூடாதிருக்க வேண்டும் – கோர இடியற்ற திருநாளைக் காணவேண்டும்! – அன்று     இன்பமே வரமாய்க் கிடைக்கவேண்டும்! – நொந்து மிடியுற்ற தாய்பூமி மோட்சம்பெற – அசுரன்     மிரட்சியைக் கொன்றநாள் தீபாவளி – அன்று  விடியட்டும் நல்வாழ்த்தும் உற்சாகமும் – நம்மை     விலகட்டும் பொய்ப்புகை பிறதூசுகள்!  குப்பைகள் புகைகளும் அலங்காரமோ? – நிலம்     கொடுத்ததற் கேதரும் பரிகாரமோ? – இதனைத்  தப்பென்று தெளியாமல் வாழ்கின்றதால் – நம்மைத்    தரிகெட்ட கரியபுகை சூழ்கின்றதே! – தேவை  முப்போதும் நெருக்கிடப் புகைவாகனம் – விட்டு     முந்திடுங் குதிரைகள் போலோடுவோம் – பல  குப்பைக்கு மத்தியில் உயர்கோபுரம் – கட்டி     கோடிகள் பெற்றதாய் நாம்பாடுவோம்!  விடுமுறை நாளிலும் வெடிமாசினால் – புவி     விக்கிட வைப்பதோர் விளையாடலோ? – வளம்  தடுத்திடும் செய்கைக்குப் பல்லாயிரம் – இங்கு     செலவுகள் செய்வதோர் அறிவாண்மையோ? – வையம்  அடுப்பெனப் புகையோடு நெருப்பைத்தர – அதனை     ஆனந்தம் ஆனந்தம் எனச்சொல்வமோ? – இதை  விடுத்துயர் வெய்தினோம் என்னும்புகழ் – நம்     வரலாற்றில் பெயர்மாற்றும்! அதையெண்ணுவோம்!  இனிப்புக்குத் தானிந்த தீபாவளி – மக்கள்     இதயங்கள் மகிழவே ...

Read More »

வேழ கணபதி காப்பு

-விவேக்பாரதி சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள் மோன கணபதி ஞான கணபதி வான மருளிடு மாதி கணபதி கான கணபதி காப்பு! தீது விடுபட வாத மறுபட மோத வருமிட ரோடி விலகிட நாத கணபதி காப்பு! நாளு மடியவ ராழ வினைகெட ஆளு மரசுநி தான கணபதி தாளெ மதுகதி காப்பு! நீல நதிதவ மாழ வமரனு கூல கணபதி மூல அதிபதி கால கணபதி காப்பு! தேக முயர்நல மாக வழிசெயு மூக கணபதி மூட வினைதடு காக கணபதி காப்பு! ஆறு ...

Read More »

என்றும் நிலையாய் இரு

ஆசை உருவாகும் அச்சம் நமைச்சாய்க்கும் பாசம் தொடந்து பரிகசிக்கும் – வாசமெனுங் குன்றுவந்து முன்னே குழைந்தாலும் என்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! பொன்னாடை மாறும் புகழ்மாலை தாம்மாறும் சொன்மாலை மாறும் சுகம்மாறும் – என்றைக்கும் ஒன்று நிலையாம் ஒழுக்கமாம் நன்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! கூட்டம் தொடர்ந்திருக்கும் கூப்பிட்டால் தான்தெரியும் ஈட்டம் எவரால் எனும்செய்தி – வாட்டத்தில் குன்றும் மனமிகவும் குற்றமடா நன்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! காலைச் சிவப்பொளிபோல் காட்சி அழகெல்லாம் காலம் கனிந்தால் கரைந்துவிடும் – காலமே நன்றும் நலிவும் நமக்கியற்றும் ...

Read More »

களியைத் தந்தாய்

காலை 4 மணிக்கு பெங்களூருவின் ஒரு வீதியில் தங்குமிட விலாசம் தேடிக் கொண்டிருந்தேன். காலைப் பனியும் பயணக் களைப்பும் இப்படியொரு களியை எனக்குக் காட்டியது! காற்றினில் தெரிவதும் நம் குருவே! கண்ணை மறைத்திடும் கார்முகில் கூட்டத்தில் காலம் கழிந்திருந்தேன்! – ஒரு காலையும் மாலையும் பாலகன் ஆசையைக் கவ்விப் பிடித்திருந்தேன், எண்ண மனைத்திலும் ஏறிய மோகத்தில் எம்பிக் குதித்திருந்தேன் – வந்த ஏணியைத் தள்ளி யிகழ்ந்திட நாணின்றி எப்படியோ திரிந்தேன்! உண்மைப் பொருளை உணர மறுக்கின்ற உச்சத்தில் நானிருந்தேன் – சிறு ஊறுவந் தாலும் ...

Read More »

தமிழின் சக்தி

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை நடத்திய தமிழ்நாடு பெயர்சூட்டல் பொன்விழாக் கொண்டாட்டத்தில் நிகழ்ந்த கவிதைப் போட்டியில் சென்னை மாவட்டத்தின் அளவில் முதலிடத்தில் தேர்வான என் கவிதை. தமிழுக்குச் சக்தியுண்டு – அதைத்    தாரணி கண்டிடும் நாளுமுண்டு! தமிழுக்குள் பக்தியுண்டு – தம்பி    தாவிநீ பாடு தமிழிற்சிந்து! கம்பன் கவிதையைப்போல் – இந்தக்    காசினி கண்ட கவிகளுண்டோ? உம்பர் வியந்தகவி – நம    துள்ளத்தி லூறி யினிக்குங்கவி! வள்ளுவன் சொன்னதைப்போல் – புவி    வாழ்க்கைக் குயரிய வேதநெறி கொள்ளுவ தெந்தமொழி – ...

Read More »

அர்த்தநாரி

திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் சிவபெருமான் அர்த்தநாரியாகக் காட்சி கொடுக்கும் கதையை நாம் பார்த்திருப்போம். அந்தக் கதையை, காட்சியை ஒரு நெடுங்கவிதையாக எழுதினேன். துள்ளிவரும் தென்றலுடன் தோன்றுகின்ற கயிலையெனும் வெள்ளிப் பனிமலையில் மெல்லவந்த காலையது! மூன்று விழிகளையும் மூடி அமர்ந்தபடி ஆன்ற மௌனத்தில் ஆதிசிவன் வீற்றிருந்தான்! பக்கத்தில் தாட்சா யாணிநின்று கைவிரல்கள் தொக்கிப் பிசைந்தபடி தூயவனைப் பார்த்திருந்தாள்… தியானம் கலைத்த தலைவனவன் தேவியங்கு வியாபித்த கோல விசித்திரங்கள் தாங்கண்டு “என்ன வேண்டும்? எதற்கிந்த சந்தேகம்? சொன்னால் தெளியும் சொல்”லென்றான்! அம்மையுடன் “விருத்திப் பணிதான் விஜயத்தோ டேநடக்கத் திருத்திய ...

Read More »

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் – திரை விமர்சனம்

-விவேக்பாரதி “இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று” என்னும் கவிஞர் கண்ணதாசனின் பிரபல பாடல் வரி ஒன்று படமாகியிருக்கிறது. தனது முதல் படத்தின் முயற்சியில் நல்ல முத்திரையும் முதிர்ச்சியையும் காட்டி இருக்கிறார் இயக்குநர் மு.மாறன் அவர்கள். பிரபல இயக்குநர் கே.வி. ஆனந்த் மற்றும் நடிகர் இயக்குநர் ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த மு.மாறன் ஒரு நல்ல திரைக்கதையைக் கொண்ட படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இதன் திரைக்கதை அமைப்பு தான் இந்தப் படத்திற்கு பலம் என்று தோன்றுகிறது. இதன் திரைக்கதையைக் குறித்து முதலில் ...

Read More »