இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்த வாரத்தின் வல்லமையாளர் அருமையான நற்பணிகள் ஆற்றிவரும் ஓர் இளம் பெண். மிகவும் பயனுடைய கணினி மொழிகள், கணினி நிரல்நுட்பங்கள் ப

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்த வாரத்தின் வல்லமையாளர் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்த 2016 இரியோ-தி-செனரோ ஒலிம்பிக்குப் போட்டிகளில் ஒற்றையர் பெண்கள் இறகுப்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் உருசியத் தமிழறிஞர் பேராசிரியர் அலெக்சாந்தர் துபியன்சுக்கி (Алекса́ндр Миха́йлович Дубя́нский, Al

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர், தமிழ்க்கணிமை உலகில் தனிச்சிறப்புடன் தமிழுக்குத் தொண்டாற்றிவரும் பேராசிரியர் ஆ.க. இராமகிருட்டிணன்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர், ஒப்பரிய தமிழ்ச்சொல்லாய்வாளர் திரு. ப. அருளி அவர்கள். இவர் உலகத்தொல்காப்பியமன்றத்தின் தொடர்சொற்பொ

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர், இரண்டு கைகளும் இரண்டு கால்களும் செயற்படாமல் இருந்தும் அருஞ்செயல் புரிந்து பல்லோருக்கும் பேருதவி

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் புகழ்படைத்துவரும் இளம் பொருளாதாரப் பேராசிரியர். முப்பால் எனப்படும் திருக்குறளில் நடுவாக இருப்பத

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக்கிழமையின் வல்லமையாளர் புற்றுநோய்க்குப் புதிய மருந்தைக் கண்டுபிடித்துப் பதக்கம் பெற்றவர்   முனைவர் வினோது கண்ணப்பன் மரு

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ. இரா.செல்வக்குமார்   நோபல்பரிசாளர் பி.வா. ஆண்டர்சன் அவர்களுடன் பேராசிரியர் க.பாசுக்கரன் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் வியப்பூட்டும் ஓர் அறிவியலாள

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ.இரா. செல்வக்குமார் இந்த வார வல்லமையாளர் கம்சாயினி குணரத்தினம் 29-02-2016 வல்லமையின் இவ்வார வல்லமையாளராகப் பாராட்டப்பெறுபவர் அகவை 27 நிரம்ப

Read More