இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இப்பதிவு சூலை 18, திங்கட்கிழமைக்கான வல்லமையாளர் தேர்வுக்குரியது. அக்கிழமையின் வல்லமையாளர் விருதுக்காக, 2016 ஆண்டுக்கான கார்ன

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இப்பதிவு சூலை 11, திங்கட்கிழமைக்கான வல்லமையாளர் தேர்வுக்குரியது. அக்கிழமையின் வல்லமையாளர் விருதுக்காக, அருமையான அறிவியல்நூல்

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இப்பதிவு சூலை 4 ஆம் கிழமைக்கான வல்லமையாளர் தேர்வுக்குரியது [1]. அக்கிழமையின் வல்லமையாளர் விருதுக்காக பெட்னா (FeTNA) என்றழைக்க

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இப்பதிவு சூன் 20 ஆம் கிழமைக்கான வல்லமையாளர் தேர்வுக்குரியது [1]. அக்கிழமையின் வல்லமையாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் இமய ம

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் 2013-2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தொல்காப்பியர் விருதுபெறும் முதுபெரும் தமிழறிஞர் சோ. ந. கந்தசாமியார் அவர

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் 17 வயது நிரம்பிய இளைஞை. அமெரிக்காவில், இல்லினாய் (Illinois) மாநிலத்தில், ஒரு பள்ளி மாணவி. ஐம்பது

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்த வார வல்லமையாளர் 2 வயதுக் குழந்தைப் பருவத்திலேயே இசையுலகில் அரிய புகழீட்டியவர். இந்தவார வல்லமையாளர் சித்திரவீணை ந. இரவிக

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் பிரேசிலில் இரியோ தி செனரோ (Rio de Janeiro) நகரில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற சென்னை மாணவி. இந்தவார வல்லம

Read More

அயற்சொற்களைத் தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம்

செ.இரா. செல்வக்குமார்.    அயற்சொற்களைத் தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம் வேற்றுமொழிச்சொற்கள் இல்லாமல் எழுதுதல் தனித்தமிழ். ஆனால் அப்படியான தனித்தமிழ

Read More

இந்தவார வல்லமையாளர்!

  செ.இரா. செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் வியப்பூட்டும் ஒரு கணிதவியலாளர். உலகத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கான துறைகளும் கலைகளும் உள்ள

Read More

வல்லமையாளர் விருது பொறுப்பேற்கும் செ.இரா. செல்வக்குமார்

பவள சங்கரி அன்பினிய நண்பர்களுக்கு, வணக்கம். கடந்த 200 வாரங்களாக வல்லமையாளர் தேர்வை மிகச் சிறந்த முறையில் நடத்தியுள்ள நம் வல்லமை ஆலோசனைக் குழு உறுப்ப

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செப்டெம்பர் 22, 2014 இவ்வார வல்லமையாளர் வல்லமைமிகு  பேராசிரியர் செ. இரா. செல்வக்குமார் அவர்கள்     தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்க

Read More